Nová obyvateľka kráľovstva

Na náš server zavítala nová obyvateľka nášho kráľovstva. Keďže čochvíľa plánujeme spustiť náš hotel, je potrebné, aby v ňom bol aj personál, ktorý sa bude starať o pohodlie a bezpečnosť hostí v hotelu. Ako prvá dorazila recepčná Oľga, ktorá má pre hráčov na serveri zaujímavé ponuky!


Recepčná Oľga

Lokalita: Spawn / Hotel

Oľga pracuje ako recepčná v hoteli a tam sa veľmi často stretáva s mnohými prominentnými, aj menej prominentnými hosťami. Má ale veľmi ťažké srdce na majiteľa a serveru, ktorý jej už veľmi dlho nezaplatil výplatu a ešte k tomu je oddelená od svojich kamarátov – Jonáša, Galona a Milana. Ak jej preto donesiete na diamantovom podnose hlavu majiteľa serveru, má pre vás zaručenú naozaj veľmi luxusnú odmenu v podobe epického itemu. Je však aj veľkou knihomoľkou a preto sa rozhodla zbierať aj knihy od Herobrina, ktoré hráčom za menší poplatok vymieňa za užitočné veci.

  • 1 Kniha Herobrina + Emerald = End Rod
  • 1 Kniha Herobrina + Emerald = Eye of Ender
  • 1 Kniha Herobrina + Emerald = EnderChestka
  • 1 Hlava Kamzíka + 10 Block of Diamond = Bow of Teleporting