Domov, sladký domov…

Dobrá správa pre všetkých Donatorov a Donatorov+! Keďže ste sa viacerí sťažovali na nemožnosť využitia viacerých pozícií home, rozhodli sme sa pre tých, ktorí finančne podporia server, pridať možnosť nastavenia si viacerých domovov.

Použitie tohto príkazu je veľmi jednoduché – hráči majú defaultne jeden home, avšak po podpore serveru im pribudne možnosť nastaviť si jeden alebo dva ďalšie a to príkazom /sethome <názov domova>. Následne sa na tento home hráči môžu portovať prostredníctvom príkazu /home <názov domova>.

Na vymazanie domova je potrebné použiť príkaz /delhome <názov domova>.

Hráči, ktorí finančne podporia server a získajú rank Donator, si môžu nastaviť dva domovy, hráči s rankom Donator+ majú možnosť nastaviť si až tri domovy.