SÚŤAŽ: Pomenuj mesto

Jedného rána sa kráľ Midas prebudil a pozrel sa zo svojej veže na spawn a uvedomil si, že jeho kráľovstvo prosperuje a jeho obyvatelia sú šťastní.  Keď sa však zamyslel, zistil, že vlastne nepozná meno vlastného mesta, ktoré sa vždy označovalo len pod názvami “Mesto kráľa Midasa”, alebo “Midasove mesto”. Rozhodol sa to preto zmeniť!

Medzi jeho obyvateľov dal vyhlásiť správu o tom, že kto mu pomôže vybrať správny názov mesta, získa 2x kľúč od pokladu boha Dionýza, 2x kľúč od pokladu bohyne Deméther a 2x kľúč od pokladu bohyne Athény. Veľa odvážlivcov sa pokúsilo uhádnuť správny názov mesta, ale žiaden z nich neuspel – kráľ Midas si totižto zadal niekoľko požiadaviek:

  • Názov mesta musí vychádzať z Gréckej mytológie
  • Názov mesta sa nesmie zhodovať so skutočným mestom v starovekom Grécku, či Ríme
  • Názov mesta nesmie byť urážlivý alebo nevhodný
  • Názov mesta ho musí dokonale vystihovať 

Hráči majú právo podávať svoje návrhy k rukám kráľa Midasa tým, že pošlú e-mailovú správu s názvom mesta na e-mail midascraft@outlook.sk. Najlepší návrh kráľ Midas odmení spomínanou výhrou a bude od tej chvíle používaný ako oficiálny názov mesta na spawne.

Uzávierka súťaže je do 10.06.2017, 23:59 hod. Vyhodnotenie súťaže bude 11.06.2017.