ZMENA PRAVIDIEL: AFK Fish Farma len na schválenie

Keďže sa nám začalo na serveri premnožovať veľké množstvo AFK fish fariem, rozhodli sme, že zavedieme 3 nové pravidlá, týkajúce sa tohto redstone obvodu, aby sme zabránili viacerým neželaným javom na našom serveri.

[36] AFK Fish farma si taktiež vyžaduje schválenie členom a-teamu. Neschválené AFK farmy budú považované za neférovú výhodu.
[37] Zakazuje sa afkovanie na AFK fish farme počas noci alebo dlhšie ako 60 minút.
[38] Je prísne zakázané používať Autoclick alebo Autofish, alebo iné podporné módy.

Prečo sme sa takto rozhodli?

Dôvody sú dva:

1. Neodborne urobená AFK fish farma, podľa rôznych Youtube návodov, môže spôsobovať zvýšené lagy na serveri. Ak začne súčasne afkovať viacero hráčov na takýchto neodborne urobených farmách, hrozí, že dôjde k preťaženiu a následnému pádu serveru.

2. Neférovosť AFK fish farmy – Uznajte, že keď sa postavíte na AFK fish farmu, zapnete autoclicker, alebo autofish mód, či zaťažíte tlačítko myši napríklad večer o 21ej a vrátite sa na druhý deň okolo obeda, budete mať plný inventár a truhly vecí, ktoré ste získali nie celkom čestným spôsobom. Keďže na našom serveri sa v zmysle pravidiel uplatňuje zásada zdravého rozumu a zásada fair-play hry, rozhodli sme sa, že takéto afkovanie na farmách zakážeme. Aby však takéto farmy nestratili svoj význam, ustanovili sme časový limit, ako dlho je možné na Afk Fish farme beztrestne afkovať na čas – 60 minút. Uvedomte si ale, že AFK fish farma musí byť schválená členom A-Teamu, v opačnom prípade ide o nelegálne farmy.

Upozornenie: Majitelia AFK fish fariem, ktorí ich už majú postavené sú povinní požiadať člena a-teamu o zreevidovanie farmy a to najneskôd do 15.06.2017.