Nový Dungeon – Teucerove Vyhnanstvo!

Teucer bol mocný bojovník, ktorý sa zúčastnil bojov v Trójskej vojne. Bol veľmi mocným bojovníkom a jeho nevlastným bratom bol Ajax. Bol aj členom výsadku, ktorý sa skrýval vo vnútri legendárneho Trójskeho koňa. Počas vojny zabil približne 30 bojovníkov. Jeho šťastie mu však nevydržalo veľmi dlho – trvalo iba do samovraždy nevlastného brata Ajaxa.

Po jeho samovražde sa Teucer snažil strážiť jeho telo a uistiť sa, aby ostalo pochované v Trójskej zemi. To sa však nestretlo s pochopením jeho otca, kráľa Telamona, ktorý ho postavil na súd za to, že nepriniesol mŕtve telo svojho nevlastného brata späť do Grécka, kde malo byť podľa ich zákonov pochované. Jeho otec sa ho zriekol a bol vykázaný z ostrova Salamia za jeho údajné zločiny. Situáciou zničený a zdrvený Teucer preto doputoval do kráľovstva kráľa Midasa, do mesta MidaPolis, kde sa usídlil blízko Súdnej budovy. Tu sa snaží získať späť dostatok síl na to, aby mohol znovu bojovať a napraviť krivdu, ktorá na ňom bola spáchaná. Vyzýva hlavne nováčikov, aby vyskúšali jeho bojové umenie a v prípade, že prehrá, odmení ich vzácnou odmenou.


V prípade porazenia Teucera a jeho skupiny odpadlíkov môžu nováčikovia získať nasledujúce odmeny:
Názov itemu Popis itemu Enchanty Získateľný
Teucerov luk pomsty
[Rare Item]
Luk vyhnaného trójskeho bojovníka,
ktorý získal vďaka svojim zásluhám v
trójskej vojne.
Power IV.
Punch III.
Teucerove vyhnanstvo
Teucerova dýka nenávisti
[Rare Item]
Hovorí sa, že keď Teucera vyhnali,
tak ukradol zo zbrojnice túto dýku,
ktorá túži po pomste.
Sharpness VI.
Unbreaking I.
Looting II.
Teucerove vyhnanstvo
Luk vyhnanca
[Common Item]
Luk psanca, ktorého zaúčal sám
Teucer, no ten sa nakoniec
obrátil proti nemu
Power II.
Punch I.
Infinity
Teucerove vyhnanstvo
Sekera vyhnanca
[Common Item]
Tí najstarší z najstarších vyhnancov,
nosili túto mocnú bojovú sekeru
vždy pri sebe.
Sharpness II.
Unbreaking III.
Fortune I.
Teucerove vyhnanstvo