Nový dungeon – Pythagorova pomsta!

Pytagoras zo Samu bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm a akustik. V juhotalianskom meste Krotón založil vlastnú školu, ktorá bola zároveň aj náboženským spolkom. Na sklonku svojho života sa rozhodol odísť zo Samu a natrvalo sa usídlil v MidaPolise, kde nakoniec po niekoľkých rokoch aj zomrel a kráľ Midas nariadil, aby jeho telo pochovali v podzemných katakombách pod mestom a vchod do katakomb nechal zapečatiť. Povráva sa však, ze zatlačením na správne miesto v banke Midapolisu sa vám otvorí tajný vstup do katakomb.

 

Po čase sa však začali v MidaPolise diať zvláštne veci. Z útrob katakomb sa začali ozývať zvláštne zvuky, ktoré si miestni obyvatelia nedokážu vysvetliť inak, než tým, že povstal Pythagorov Duch. Do útrob katakomb sa tak vypravili najodvážnejší bojovníci s cieľom preskúmať, čo sa deje, no zľahla sa po nich zem. Katakomby sú plné rôznych nástrah a príšer a cesta k Pythagorovej hrobke je chránená aj zložitým hlavolamom, ktorého vylúštenie vás pošle buď priamo k hrobu Pythagora, na spawn, alebo do istej záhuby.

Podstatou všetkého je podľa Pytagora číslo. Číslo je princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť. Čísla sú aj symbolom etických hodnôt a vzťahu medzi ľuďmi. Keď Pythagorasa pochovávali, na pohrebný obrad dorazil aj samotný Herobrine, ktorý do jeho hrobky uložil jednu zo svojich najsilnejších zbraní a to hromový meč! Už veľa dobrodruhov však v snahe získať meč ostalo naveky uväznených v hrobke, lebo nedokázali nájsť únikovú cestu z katakomb. Jeden zo staviteľov hrobky však poskytol dobrodruhom vodítko, že únikova cesta sa nachádza za kameňom, ktorý nie je ako každý iný.


Názov itemu Popis itemu Enchanty Získateľný
Herobrinov blesk
[Rare Item]
Blesk, ktorý stratil Herobrine,
sa v zlých rukách môže
stať desivou zbraňou
Unbreaking I.
Munícia do meča.
Pythagorova pomsta
Hromový meč
[Legendary Item]
Herobrinov mocný artefakt,
ktorý spúta ničivú silu blesku
a zošle ju na nepriateľov.
Sharpness X.
Unbreaking III.
Knockback I.
Pythagorova pomsta