Update MidasCraftu na 1.12.1!

Vážení a milí, dnešný deň sme náš server úspešne aktualizovali na verziu hry 1.12.1 (nezabudnite si preto aktualizovať váš launcher) a zároveň na verziu serveru MidasCraft 1.2a.

V rámci tohto updatu sme odstránili viaceré menšie chyby a optimalizovali výkon serveru. Všetkými podrobnosťami vás ale nechceme zaťažovať, nakoľko sú skôr technického charakteru. Čo nás ale čaká v blízkej budúcnosti? Je tu pár vecí, ktoré plánujeme s určitosťou pridať a zrealizovať v tzv. MidasCraft Update 1.2b GamePlay Update!

  • ViaVersion – Hráči, ktorí budú mať verziu hry 1.12 a 1.12.1, sa budú môcť bezpečne pripojiť.
  • V Lobby pribudne pár nových portálov – samostatný pre build svet, aby builderi mohli nerušene pracovať na nových dungeonoch pre vás 🙂
  • Nové recepty na alkohol – tu plánujeme pridať nejaké nové nealkoholické ale aj alkoholické recepty 🙂
  • Nový rank a nový spôsob podpory serveru – SPONZOR serveru. O tomto ranku prinesieme bližšie informácie v samostatnom článku.
  • Vzhľadom na to, že sme PVP server, pridáme aj zákaz odpojovania sa zo serveru počas boja. (už teraz to trestáme dočasnými banmi)
  • Oprava Questov a Skillov
  • Pridanie možností Guild Wars
  • a veľa ďalších drobných zmien

Forge pre 1.12.1 – http://files.minecraftforge.net/maven/net/minecraftforge/forge/index_1.12.1.html

Optifine pre 1.12.1 – http://optifine.net/adloadx?f=OptiFine_1.12.1_HD_U_C5.jar

LiteLoader pre 1.12.1 – http://www.liteloader.com/download#snapshot_11210

Prípadné chyby súvisiace s prechodom na novú verziu nám, prosím, bezodkladne nahláste 🙂 Ďakujeme.