Vyhlásenie k útoku na server

Náš server bol napadnutý neznámymi páchateľmi, ktorí využili chybu v zabezpečení serveru a závažným spôsobom poškodili server, predovšetkým Skyblock a čiastočne aj RPG & Survival. Skyblock sme boli nútení rollbacknúť do 03:30 ráno, na Survivale k vážnejším škodám nedošlo vďaka pohotovej reakcii vás hráčov – menovite ex3sa, za čo mu patrí vďaka.

V týchto chvíľach Kamzík spisuje s policajtami trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v zmysle §247 Trestného zákona – Neoprávnený prístup do počítačového systému a následne §247a Trestného zákona – Neoprávnený zásah do počítačového systému a rovnako sú vyšetrovateľom odovzdávané IP adresy útočníkov (reálne IP adresy – nepoužili dostatočné krytie). Toto trestné oznámenie bude zároveň zajtra ráno podané aj na území Českej republiky v zmysle § 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací Trestního zákona.

Deklarujeme, že tento čin považujeme za čin obyčajnej závisti a prejav nezrelosti. Ničmenej neznalosť zákona neospravedlňuje a v prípade dokázania viny, budeme od vinníkov požadovať finančné odškodnenie v zmysle platných právnych predpisov.

Do ukončenia vyšetrovania nebudeme poskytovať žiadne ďalšie vyjadrenia ani informácie k útoku.

Žiadne náhrady za činy spôsobené neznámymi páchateľmi nebudeme poskytovať.

Server je opäť dostupný verejnosti.