DARČEK DONATOR – Polročné vysvedčenie!

Ahojte, keďže je tu polrok, rozhodli sme, že aj my podporíme a namotivujeme všetkých hráčov, ktorí sú poctiví a slušní študenti. Rozhodli sme sa preto dať ÚPLNE ZADARMO rank DONATORA na 14 dní alebo v prípade, že vlastníte DONATORA, tak 5x OPRAVOVACIU ESENCIU; všetkým hráčom, ktorí dosiahli na polročnom vysvedčení celkový priemer (okrem známky zo správania) vo výške 1,2.

Podmienky:

  • hráč musí mať na polročnom vysvedčení (resp. výpise klasifikácie prospechu za prvý polrok 2017/2018) celkový aritmetický priemer známok vyjadrený číslami v hodnote 1,2
  • hráč nám musí pre kontrolné účely zaslať odfotené vysvedčenie na e-mail midascraft@outlook.sk alebo prostredníctvom Facebook stránky. Garantujeme 100% zachovanie anonymity a osobných údajov hráča.
  • pre hráčov, ktorí už nie sú školopovinní, platí, že stačí zaslať potvrdenie od zamestnávateľa, že odvádzajú excelentný pracovný výkon!
  • Akcia platí do 4.2.2018!
  • a … to je všetko 🙂 Tieto dve jednoduché podmienky vám zaručia, že získate rank Donatora alebo Opravovaciu esenciu 🙂

Sme radi, že ste slušní hráči a máte dobrý prospech! 🙂 Príjemnú hru!