Rozšírené pravidlá MidasCraftu!

Čas pripomienkovania je za nami a preto sme sa rozhodli, že dnešným dňom vstupujú do platnosti rozšírené pravidlá MidasCraftu, ktoré ste mali možnosť pripomienkovať. Pripomienok nebolo veľa, tí od ktorých sa to očakávalo, sa však nevyjadrili, čo nás síce na jednej strane mrzí, na druhej strane máme možnosť efektívnejšie s týmito pravidlami pracovať.

O čo teda ide? Zásada je taká – že hráči, ktorí hrajú na našom serveri, musia poznať základné pravidlá jednotlivých serverov. Tie sú rozčlenené príslušne pre každý server:

Keďže nechceme hráčov zaťažovať zbytočným množstvom vecí, ktoré v pravidlách nie sú zachytené, lebo sa predpokladá použitie zdravého rozumu, na podrobnejšie vysvetlenie pravidiel sme pre vás pripravili tzv. ROZŠÍRENÉ PRAVIDLÁ SERVERU. Dôležité je uvedomiť si, že hráči ich NEMUSIA OVLÁDAŤ NASPAMÄŤ (nakoľko hlavná podstata tých pravidiel je uvedená v pravidlách každého serveru), ale rozšírené pravidlá serveru sa majú uplatňovať predovšetkým pri nejasnostiach výkladu hlavných pravidiel, prípadne upravujú podávanie sťažností, postup pri unbanoch a pod. – teda veci, s ktorými sa bežný slušný hráč stretáva málokedy.

Tieto pravidlá sú tu na to, aby dochádzalo k čo najmenšiemu počtu nedorozumení pri výklade konkrétneho pravidla a predchádzalo sa tak zbytočným hádkam s členmi ateamu.

ROZŠÍRENÉ PRAVIDLÁ SERVERU