Update na verziu 1.6b – RPG / Survival Bugfix & technical update

Na serveri usilovne pracujeme aj v týchto dňoch a preto vám prinášame nový technický update zameraný hlavne na odstránenie chýb a vybalancovanie serveru. Nechýba ani menšia úprava pravidiel.

Zoznam zmenených vecí:

RPG & Survival Server

 • zvýšený poplatok za vklad do Auction house na 100 eur / item
 • do Auction house je teraz zakázané vkladať niektoré itemy (napr. Shulker Boxy)
 • zmenený maximálny čas, po aký môžu byť predmety v aukcii (pôvodne 48 hodín, teraz 24 hodín)
 • upravený drop z bossov v Dungeonov
 • pridaný nový systém chat reakcií – pri úspešnej reakcii môžu hráči získať 200 eur.
 • opravená chyba so zapnutým PVP vo divočine, PVP je tam teraz vypnuté
 • opravená chyba s home, pri ktorom bolo možné sa portovať z Addolanu
 • pripravená migrácia banky na novú verziu (budeme o tom informovať v samostatnom update)
 • stará banková úradníčka bola nahradená novou – peniaze sa teraz v rámci banky ukladajú rýchlejšie
 • vydaný hotfix na kritickú chybu s dynmapou (dynmapu budeme ešte opravovať v nasledujúcich dňoch)
 • upravené pravidlá ohľadom voľby senátora – od volieb v apríli sa Senátorom stane kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov (v platnosti od 01.04.2018)

Web

 • Opravená chyba s nezobrazujúcimi sa skinmi v Banliste na webe
 • Opravená chyba s nesprávne sa zobrazujúcimi hlavami v štatistikách