Update na verziu 1.8b – Vanilla update

Konečne sme dostatočne pokročili vo vývoji serverov na verzii 1.13, a preto vám môžeme s radosťou poskytnúť update Vanilla serveru, na ktorý sa tak dlho čakalo! 🙂 Nový, ešte horúci update je tu!

Dôležité upozornenie: Na verziu serveru Vanilla 1.13 je možné sa pripojiť iba s klientom, ktorý je na verzii 1.13! Pokiaľ sa pokúsite pripojiť so starším klientom (verzia 1.12.2 a nižšie), pripojenie z hlavného lobby serveru ZLYHÁ!

Vanilla server

  • Aktualizácia: bol vykonaný wipe Vanilla serveru
  • Aktualizácia: bola vykonaná aktualizácia Vanilla serveru na verziu 1.13
  • Aktualizácia: bola vykonaná aktualizácia základných pluginov serveru na verzii 1.13
  • Aktualizácia: bol vykonaný alfa test vanilla serveru

Lobby server

  • Aktualizácia: boli aktualizované NPC na lobby serveru s možnosťou výberu konkrétneho serveru so spoluoznačením verzie

RPG server

  • Aktualizácia: Bol aktualizovaný rezidenčný plugin na najnovšiu verziu kompatibilnú s verziou 1.12.2
  • Aktualizácia: Bol aktualizovaný plugin na batohy na najnovšiu verziu kompatibilnú s verziou 1.12.2
  • Opravená chyba: Dungeon Labyrint v Tripolise bol správnym spôsobom nastavený čas spustenia dungeonu
  • Opravená chyba: Došlo k zakázaniu Chorus fruit v Tripolise z dôvodu zneužívania v dungeonoch
  • Opravená chyba: Došlo k zakázaniu Enderperiel v Tripolise z dôvodu zneužívania v dungeonoch