Update na verziu 1.8c – Bugfix update

V priebehu dnešného dňa došlo k neočakávanej odstávke serveru počas ktorej sme museli operatívne riešiť hneď niekoľko problémov, ktoré na RPG serveri vznikli v súvislosti s jeho výkonom.

Web

 • Aktualizácia: Došlo k zmene pri využívaní SMS platieb, odteraz sa má využívať nové číslo. Bližšie informácie nájdete v tomto článku.

RPG server

 • Aktualizácia: Z dôvodu vadných chunkov prebehol celkový reset Ťažobného sveta a Netheru.
 • Aktualizácia: Prebehol wipe celej Trestaneckej kolónie.
 • Aktualizácia: Došlo k aktualizácii pravidiel týkajúcej sa entít a tile-entít.
 • Aktualizácia: Pridané pravidlo obchodov – obchod musí pri prvom spustení a umiestnení na /warp Shopy schváliť prítomný člen ateamu.
 • Aktualizácia: Pridané pravidlo obchodov – pri stavbe obchodov je potrebné využívať predovšetkým pevné bloky, itemframy je možné používať len na predmety, ktoré sa inak nedajú umiestniť. Zároveň prebehne celková revízia obchodov a nevyhovujúce obchody budú zatvorené až do odstránenia chýb. Toto pravidlo bolo pridané z dôvodu výskytu obrovského množstva itemframov v obchodoch, ktoré nadmerne zaťažovali herný server.
 • Opravená chyba: V Triptoléme sa na niektorých miestach opakovane instantne spawnoval Hraničiar Damalisu. Chyba bola opravená.
 • Opravená chyba: V Tripolise bolo zakázané využívanie enderperiel z dôvodu bugovania vodného bludiska.
 • Opravená chyba: Prebehli drobné stavebné úpravy v Jaskyniach Ira Interiorem.
 • Odobraté: Trestanecká kolónia bola odobratá z dynmapy.
 • Odobraté: Z dôvodu opakovaného zneužívania v dungeonoch bola odobratá možnosť ingame sedenia pre hráčov.
 • Odobraté: Z dôvodu zneužívania v dungeonoch sa “Bow of Teleporting” zaraďuje na Blacklist používaných itemov a jeho využitie sa odteraz VŠEOBECNE ZAKAZUJE. Jeho vlastníctvo nie je zakázané, ale už iba na spomienkové účely.
 • Odobraté: Odobratých niekoľko desiatok itemframov na spawne.