Zmena v SMS Donatingu!

Vážení hráči, úderom dnešnej polnoci došlo k technickej zmene pri možnosti podpory serveru prostredníctvom SMS správy. Výšky donatingu sa ale nemenili.

Pôvodné číslo s koncovkou 90333[XYZ] bolo nahradené číslom 90733[XYZ].

Všetky tvary SMS správ boli aktualizované aj v našej Donating sekcii, takže si ich poriadne naštudujte! 🙂

Táto zmena sa dotýka SMS platieb iba z územia Českej republiky.