Update na verziu 1.9 – Survival update

Tak sme sa konečne dočkali! Po dlhýchg týždňoch práce a testovania sa nám konečne podarilo spustiť náš Survival server na verzii 1.13! Aj napriek tomu, že sme dospeli do tohto štádia, vyzerá to, že naša práca sa týmto nekončí. Verzia 1.13 je sama o sebe tak komplikovaná, že si vyžaduje neustály vývoj, preto aj Survival nesie označenie Alfa verzie. Napriek tomu sme vykonali všetky kroky k tomu, aby sa nám ho podarilo úspešne privítať do rodiny serverov MidasCraftu.

Zoznam zmenených vecí a známych chýb súvisiacich s verziou 1.13:

Survival

  • Pridané: Spustený survival server na verzii 1.13 🙂
  • QuickFix: Rezidencie sa už dajú vytvárať drevenou motykou
  • QuickFix: Rezidencie sú už vo veľkosti 150×150 blokov
  • Známa chyba: Zatiaľ nefungujú poklady a získavanie kľúčov pokladom.
  • Známa chyba: Dynmapa zatiaľ nefunguje, pracujeme aktívne na jej vývoji.
  • Známa chyba: ChestShop funguje novým spôsobom. Pozri návod na webe
  • Známa chyba: Pri písaní súkromných správ môže dôjsť ku kicku zo serveru z dôvodu “spam”. Chyba sa nachádza v samotnej verzii 1.13, mala by byť opravená, pokiaľ sa pripájate s klientom na verzii 1.13.1