Senát a čo ďalej? [Devel Blog]

Viacerí mi kladiete otázku, prečo tento mesiac neboli voľby, či je niekto protežovaný, aby mal rank senátora a pod. Myslím, že je čas, aby som sa k tomu vyjadril takto verejne.

Na začiatok sa chcem ospravedlniť, že tak robím s veľkým časovým odstupom. Ten je spôsobený tým, že za posledné 3 týždne som bol tak pracovne zaneprázdnený, že som nevedel, kde mi hlava stojí a teda nebol ani čas sa k tomu skôr vyjadrovať.

V prvom rade – prečo neboli tento mesiac voľby do senátu? Odpoveď – nie, nezabudlo sa na ne, ale vzhľadom na moju časovú zaneprázdnenosť a koniec prázdnin sa nestihli vyhlásiť a teda ani zrealizovať. Síce nás to mrzí, ale museli sme tradíciu volieb na jeden mesiac vynechať a v úlohe senátora ponechať súčasného senátora Rhyna. Čo sa týka volieb do senátu, musím ale zdôrazniť, že v poslednom období sme aj v ateame mali pocit, že sa volí medzi zlým a horším, čiže akoby sa volilo menšie zlo, čo nám naznačovali aj hráči.

Preto sme sa teda rozhodli, že keďže Rhyno si predlžuje funkčné obdobie neplánovane, v nasledujúcich 3 mesiacoch mu nebude umožnené opätovne kandidovať na tento post. Zároveň sa však zmení aj spôsob fungovania senátu a to tak, že pokiaľ členovia ateamu uvidia, že senátor iba využíva svoje “diplomatické výhody” a reálne hráčom alebo ateamu nepomáha, jednoducho bude bez milosti zbavený funkcie. Chceme, aby sa do fungovania a vývoja serveru prostredníctvom senátu zapojila aj komunita.

Zároveň vás prosím – všetky informácie o fungovaní senátu sa nachádzajú na našom webe. V prípade, že vám niekto tvrdí, že je to inak, než je to na webe napísané – klame. Do senátu môžu kandidovať iba ranky Hráč, Donator a Donator+. Akýkoľvek iný rank, ako je napríklad Helper, Builder, Admin a pod. do senátu kandidovať nemôže, nakoľko senátor má slúžiť ako prostredník medzi ateamom a hráčmi.

Aktuálne infromácie o fungovaní ateamu nájdete na tejto stránke: https://midascraft.sk/senat/

Najbližšie voľby do senátu sa preto uskutočnia 29.09.2018 (sobota) a prihlášky k voľbám budete môcť podávať od 24.09.2018 do 28.09.2018