[Event] 100 rokov od vzniku Československa!

Na MidasCrafte si s láskou pripomíname vznik a fungovanie prvej Československej republiky. Rozhodli sme sa preto pre našich hráčov pripraviť malé prekvapenie, ktorým si chceme uctiť pamiatku našich otcov a pripomenúť si vznik nášho spoločného štátu.

Na /warp Vyrocie si preto budete môcť od 22. októbra do 30. októbra vyzdvihnúť špeciálnu odmenu v podobe pamätných itemov k tejto udalosti! Hráčom dávame k dispozícii špeciálnu Vlajku Československa a hlavy so štátnymi znakmi Slovenskej a Českej republiky, ktoré sa 1.1.1993 stali nástupníckými štátmi Československej federatívnej republiky.

Nezávislosť Česko-Slovenska bola vyhlásená 28. októbra 1918 päťčlenným Národným výborom v Prahe (ktorého členmi boli štyria Česi a jeden Slovák – „muži 28. októbra“), a to v súčinnosti so zahraničnou akciou Česko-slovenskej národnej rady, ktorá sa už o 4 dni skôr vyhlásila za dočasnú vládu nového štátu. S láskou si preto pripomíname aj činy Tomáša Garrigue Masaryka, Karla Kramářa, Edvarda Beneša a Milana Rastislava Štefánika, ktorí sa najviac zaslúžili o vznik samostatného štátu, ktorý bol do tej doby iba snom mnohých…

Ak chcete vedieť, čo všetko predchádzalo vzniku Československa a informácie o samotnom vzniku, odporúčame vám nasledujúce video:


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej (prípadne poslať svadobný dar RoteFinsternis a Kamzíkovi), nezabudnite ho finančne podporiť! 🙂 Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :)) – Link: https://www.buymeacoffee.com/NB3r6UG

Buy Me A Coffee

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!