Update na verziu 1.9d – Economic Update

Boli sme nútení pre hráčov pripraviť ešte pred sviatkom Pamiatky zosnulých malý update, ktorý sa týka predovšetkým ekonomiky na serveri a s tým súvisiacich vecí. Všetky uvedené rozhodnutia boli prijaté na úrovni vedenia serveru po dlhej diskusii týkajúcej sa ekonomiky serveru.

Svoj názor k tejto aktualizácii môžete vyjadriť tu: https://midascraft.sk/forum/topic/diskusia-ohladom-zmien-v-ekonomike-na-serveri/

Prečo k týmto zmenám pristupujeme? Áno, sme si vedomí toho, že nasledujúce zmeny vo fungovaní dungeonov, ale aj serveru budú nepopulárne a dokonca vás môžu odradiť od hry. Problém však je v tom, že na serveri je v obehu obrovské množstvo peňazí, itemov, hlasovacích lístkov atď., ktoré negatívne vplývajú na ekonomiku serveru. Bohužiaľ, bohatí hráči sa stávajú bohatšími a chudobní alebo začínajúci hráči chudobnejšími.

Na našom serveri preto používame zásady fair play hry. Áno, môžete namietať, že všetci majú rovnaké šance a sú si v podstate rovní (equality), avšak ak budeme napr. Opicu a Rybu posudzovať podľa ich schopností liezť na strom, dôjdeme k záveru, že ryba je neschopná, pretože nemôže vyliezť na strom. Z toho dôvodu preto uplatňujeme princíp férovosti, resp. spravodlivosti (equity), kedy zohľadňujeme všetky aspekty. Ak totižto hráč na našom serveri dosiahne tzv. Endgame a teda, že je najbohatším hráčom na serveri alebo má proste toľko peňazí, že ich nestačí míňať, hra vás hráčov na našom serveri veľmi rýchlo omrzí (čo nechceme) a rovnako ani nechceme, aby nových hráčov odradila zle nastavená vnútorná ekonomika serveru.

Chcel by som ale zdôrazniť, že všetky uvedené zmeny, ktoré si tu prečítate, sú zmenami, ktoré sú nevyhnutné. Pokiaľ by sme ich neurobili a nestabilizovali ekonomiku, s najväčšou pravdepodobnosťou by nás vo veľmi blízkej budúcnosti čakal wipe. A kedže ja túto myšlienku zásadne odmietam, rozhodol som sa preto zvoliť ťažšiu cestu – cestu, ktorá mi tiež nie je po vôli a teda manuálny zásah do ekonomiky serveru.

Svoj názor k tejto aktualizácii môžete vyjadriť tu: https://midascraft.sk/forum/topic/diskusia-ohladom-zmien-v-ekonomike-na-serveri/

Z toho dôvodu sme pristúpili k viacerým opatreniam, ktoré sme diskutovali aj s ekonómami z reálneho sveta – tí nám navrhli niekoľko riešení:

 1. Devalváciu meny a zoštátnenie financií v Banketúto možnosť sme odmietli, nakoľko si vážime finančný majetok všetkých hráčov a nechceme im naňho siahať.
 2. Zníženie prílevu peňazí – z toho dôvodu sme znížili úrok v Banke na 0,10%, pričom úrok sa pripočítava 1x za hodinu. Podľa mňa nie je normálne, ak má niekto úrok vo výške 200 – 300tisíc a zarába len tým, že ja na serveri. Zároveň sme obmedzili Jobs a to tak, že sme znížili pôvodný maximálny dosiahnuteľný level z levelu 200 na level 100.
 3. Zavedenie daní – toto sme v tejto chvíli zatiaľ nepovažovali za nevyhnutné, avšak v prípade, že nedôjde k náprave ekonomiky, budeme k tomu musieť pristúpiť.
 4. Vytvorenie dopytu: V tomto prípade je dopytom pre hráčov spravidla nový obsah. Ten sme sa však tentoraz pri tomto update rozhodli nevykonať a ako vytvorenie dopytu sme vykonali odstránenie možnosti získania akýchkoľvek spawn eggov prirodzeným spôsobom a rovnako aj z Krabíc (krabice sme boli nútení pre rýchlejší proces nápravy ekonomiky vypnúť, vymeniť si ich môžete u Obchodníka Danubiusa za 1000 eur). Sme si vedomí, že hráči majú v shopoch ešte rôzne spawn eggy, preto aj nabádame, že pokiaľ sa ich chcete zbaviť a pomôcť ekonomike serveru, môžete tak urobiť u každého člena atemu. Zároveň sme veľa premýšľali nad tým, ako sa mohol taký OP Item, akým je Krompáč nádeje, stať takým tuctovým itemom. Problém sme identifikovali v podobe jeho nízkej ceny u Bankára Herona. Tú sme teda zvýšili až na 10 epických hlasovacích voucherov.
 5. Správne poplatky a byrokracia: áno, čítate správne, rozhodli sme sa využiť aj tento bod. Odteraz je potrebné platiť za umiestnenie reklamy na /warp Shopy správny poplatok vo výške 50.000 € mesačne a to vždy najneskôr k 3 dňu v mesiaci. V prípade, že ho nezaplatíte, tak bohužiaľ, ceduľka vám bude odstránená. Aj v reálnom živote, pokiaľ si chcete robiť reklamu, je potrebné, aby ste za reklamný priestor zaplatili. Zároveň sme sa vzhľadom na neustále využívanie niektorých dungeonov rozhodli v týchto dungeonoch zaviesť poplatok – ide o dungeony Kallistó a Damalis, ktoré sme okrem voucherov spoplatnili aj finančnou hotovosťou.

Preto sme sa, aj keď s ťažkým srdcom, rozhodli pre nasledujúce opatrenia, ktoré vám následne odprezentujeme. Jedinou ďalšou a inou možnosťou by bol kompletný wipe serveru v najbližšej dobe (čo sa mne osobne nepáči).

P.S. Pre zachovanie objektivity oznamujem, že niektorí členovia vedenia serveru s vykonanými zmenami nesúhlasili a teda som sa rozhodol ich urobiť na vlastnú zodpovednosť, ako majiteľ serveru. Ak teda chcete niekoho obviňovať, prosím, obviňte mňa, nie ich.

~Kamzík~

Svoj názor k tejto aktualizácii môžete vyjadriť tu: https://midascraft.sk/forum/topic/diskusia-ohladom-zmien-v-ekonomike-na-serveri/

RPG Server

 • Aktualizácia: V Addolane je opätovne zapnuté vypadávanie inventáru v prípade smrti. Ak teda umriete, vypadne z vás inventár, ktorý ste mali pri sebe.
 • Aktualizácia: Bankový úrok sa vzhľadom na dlhodobo prehlbujúcu sa finančnú krízu Bankára Heróna znížil na 0,10%.
 • Aktualizácia: Bol upravený maximálny level Jobs, kedy hráči môžu dosiahnuť maximálny level 100.
 • Aktualizácia: Bol zmenený Quest u Lovca Deiona – Problém s vlkmi. Quest má teraz cooldown nastavený na 30 dní, pričom je potrebné zabiť až 200 vlkov Calu a Besných Calu.
 • Aktualizácia: Do banky boli pridané cenné papiere v podobe Bankoviek, ktoré si teraz môžete kúpiť v Banke v MidaPolise. Tieto bankovky budú plniť úlohu vstupného do niektorých vybraných dungeonov.
 • Aktualizácia: Za umiestnenie obchodu na /warp Shopy sa zavádza správny poplatok vo výške 50.000 € / mesiac. Poplatok je potrebné uhradiť vždy do 3. dňa v mesiaci prítomnému adminovi na serveri (s platnosťou od 1.11.2018).
 • Aktualizácia: V priebehu dnešnej noci došlo k zrušeniu všetkých zdrojov spawn eggov na serveri. Spawn eggy sa budú dať získať už len výhradne v nových questoch. Spawn eggy sú odteraz nedostatkovým tovarom.
 • Aktualizácia: Došlo k vypnutiu Truhlíc so spawn eggmi. Už existujúce a vytvorené truhlice si môžete vymeniť u Obchodníka Danubiusa v pomere 1 Truhlica = 1 Bankovka v hodnote 1000 €.
 • Aktualizácia: Cena Krompáča oslobodenia sa u Bankára Heróna zvyšuje na 5 Epických hlasovacích voucherov.
 • Aktualizácia: Cena Krompáča nádeje sa u Bankára Heróna zvyšuje na 10 Epických hlasovacích voucherov.
 • Aktualizácia: V priebehu niekoľkých nasledujúcich dní nastane spoplatnenie Dungeonov Brloh Kallistó (5000 € / vstup) a Jaskyňa Damalis (5000 € / vstup).
 • Aktualizácia: Na /tutorial došlo k aktualizácii celého tutorialového questu, boli pridané nové NPC, nové itemy a zároveň aj nové efekty. (25.10.2018).

Survival Server

 • Aktualizácia: Server bol aktualizovaný na verziu 1.13.2

Vanilla Server

 • Aktualizácia: Server bol aktualizovaný na verziu 1.13.2

Lobby Server

 • Aktualizácia: Aktualizovaný plugin na autentizáciu hráčov