Update na verziu 1.9e – Bugfix update

Popri prácach na najväčšom update serveru sme opravili aj niekoľko chýb, ktoré sa vyskytli na našom serveri. Ide predovšetkým o opravu rôznych chýb a nedostatkov nahlásených zo strany admin teamu serveru, ako aj hráčmi.

Všeobecné

 • Aktualizácia: Došlo k aktualizácii Bungeecordu, rovnako sme pridali nový administračný systém, ktorý nám umožňuje lepšiu správu štatistík serveru.
 • Aktualizácia: V prípade, že dôjde k reštartu niektorého zo serverov (s výnimkou bungeecordu)  nebudú hráči vykopnutí zo serveru, ale budú premiestnení na vstupné lobby serveru.
 • Opravená chyba: Došlo k odladeniu chýb, pri ktorých mali hráči pripájajúci sa cez doménu play.midascraft.sk problém sa pripojiť.
 • Opravená chyba: Hráčom pri pripájaní z Authme Serveru na Survival ukazovalo chybnú hlášku, v prípade, že mali nesprávnu verziu klienta.
 • Známa chyba: Novo registrovaným hráčom nefunguje možnosť využitia global chatu (príkaz /g). 

RPG Server

 • !!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!! OZNAMUJEME HRÁČOM, ŽE DŇA 1.12.2018 (sobota) DÔJDE K ZRESETOVANIU POŠKODENÉHO LWC PLUGINU. Žiadame hráčov, aby si pred týmto dátumom riadne zabezpečili svoje obydlia a truhlice, prípadne nastavili vlajku na /res set container FALSE, ako prevenciu proti možnému GRIEFU. Po resete pluginu bude POTREBNÉ OPÄTOVNE SI NASTAVIŤ LWC LOCK NA VŠETKÝCH UZAMKNUTÝCH BEDNIACH!
 • Aktualizácia: Došlo k akutalizácii Angela na verziu 1.3.2, pričom bolo odstránených a vylepšených viacero chybných hlášok.
 • Aktualizácia: Došlo k aktualizácii, vylepšeniu a znovuotvoreniu dungeonu Brloh Kallistó. Dungeon teraz zodpovedá dizajnovanej úrovni pre Tier III.
 • Aktualizácia: Došlo k aktualizácii, vylepšeniu a znovuotvoreniu dungeonu Jaskyňa Damalis. Dungeon teraz zodpovedná dizajnovanej úrovni pre Tier IV.
 • Aktualizácia: Bola upravená baterka, ktorú môžu využívať Donatori a Donatori+, na novšiu verziu.
 • Aktualizácia: Po zadaní príkazu /reska sa do inventára pridá základný kameň, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť rezidenciu.
 • Aktualizácia: Optimalizácia časti serverového kódu.
 • Aktualizácia: Vzhľadom na zrušenie aktuálneho pluginu na klany budeme poskytovať pôvodným majiteľom a zakladateľom klanov finančnú kompenzáciu vo výške zakladateľského príspevku. Požiadať o ňu môžete prostredníctvom nášho fóra, najneskôr do 31.12.2018. Link: https://midascraft.sk/forum/topic/financne-kompenzacie-za-klany/
 • Opravená chyba: Pred stanom, kde sa nachádza Kapitán Gekas, bolo chybne napísané, že sa môžeš vyliečiť za 100 €. Suma bola opravená na správnu.
 • Opravená chyba: Bola odstránená práca liehovarník z dôvodu nesprávneho pripočítavania skúseností.
 • Opravená chyba: Boli opravené chybné záverečné dialógy v Questoch Pomoc Kamzíkovi a Pomoc RoteFinsternis.
 • Opravená chyba: Bola opravená gramatická chyba, ktorá sa objavovala v emeraldoch získaných z LuckyBlocku.
 • Opravená chyba: Administrátori majú opätovne prístup k príkazu /questadmin (dočasne bol zrušený z dôvodu poškodenia permisií).
 • Známa chyba: Vzhľadom na problémy s Treeassistom v kombinácii s MCMMO sme boli nútení dočasne vypnúť ťaženie stromov treeassistom. Vo veci sme kontaktovali vývojárov pluginov a čakáme na vyriešenie situácie.
 • Známa chyba: Démonka Empúsa v niektorých prípadoch nedá hráčom po jej smrti LuckyBlocky. Chybu sme zaznamenali opakovane a aktuálne k nej zbierame dáta.

Survival Server

 • Aktualizácia: Prebehla aktualizácia pluginov, ktoré majú natívnu podporu verzie 1.13.2
 • Aktualizácia: Bola upravená baterka, ktorú môžu využívať Donatori a Donatori+ na novšiu verziu.
 • Aktualizácia: Opravená kritická chyba súvisiaca s bezpečnostným problémom vo vzťahu nekompatiblity Javy a Spigotu (chyba bola na strane Spigotu).
 • Aktualizácia: Po zadaní príkazu /reska sa do inventára pridá základný kameň, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť rezidenciu..
 • Aktualizácia: Pridaná možnosť pre Donatorov+ uloženia XP prostredníctvom Beaconu do XP flaštičiek.
 • Aktualizácia: Upravené informácie na banneroch na aktuálnu verziu.
 • Aktualizácia: Optimalizácia časti serverového kódu.
 • Aktualizácia: Došlo k premenovaniu Obchodníka Milana na Starostu Milana. Zároveň bol presunutý do lokality /warp Shopy.
 • Aktualizácia: Starosta Milan ponúka výmenou za 20 hlasovacích voucherov teraz aj Krompáč prekliateho baníka.
 • Opravená chyba: Hráči môžu využívať príkaz /wild a /priroda.
 • Opravená chyba: Hráčom v občasných prípadoch nefungoval drop spawnerov. Chyba bola odstránená.
 • Opravená chyba: Na /warp VIP boli opravené billboardy s nesprávne uvedenými výhodami pre Donatorov a Donatorov+

Creative Server

 • Opravená chyba: Na serveri bol problém so zabraním nového plotu z dôvodu poškodených permisií. Táto chyba bola odstránená.

Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, nezabudnite ho finančne podporiť! 🙂 Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :)) – Link: https://www.buymeacoffee.com/NB3r6UG

Buy Me A Coffee

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!