Nové klany a podávanie prihlášok!

Ako sme už avizovali skôr, teraz sa to pomaly, ale iste stáva realitou. Na náš server prichádzajú nové klany. S tým však súvisí viacero problémov, predovšetkým týkajúcich sa ich správneho vybalancovania. A preto sme sa rozhodli zapojiť vás – našich súčasných hráčov.


Ako to bude fungovať?

Súčasné klany, ktoré máme teraz k dispozícii, zrušíme, keďže neplnili svoju funkciu tak, ako sme si predstavovali. Na serveri teda vzniknú dva nové hlavné klany. Budú nimi Strážcovia kameňa a Zatratení asasíni – skrátene iba Strážcovia a Asasíni. Na serveri však už nebude možnosť založenia si vlastného klanu, tak ako tomu bolo doteraz, ale hráč bude mať možnosť stať sa Strážcom kameňa alebo Zatrateným asasínom. Všetko sa to bude diať na základe jednorázového questu, ktorý umožní novým a aj starým hráčom vstup do konkrétneho klanu. V prípade, že vstúpite do klanu Strážcov, nebudete už môcť prestúpiť k Asasínom a naopak. Čiže vstup do klanu je trvalý a zmena nie je možná.

Medzi oboma klanmi budú každý týždeň prebiehať v konkrétny deň a hodinu tzv. klanové vojny v rámci ktorých sa hráči prihlásení do klanu zapoja do PVP súbojov so svojimi protivníkmi na špeciálne upravenej mape. Víťazný klan vždy získa pozitívny bod, na základe ktorého bude môcť aktivovať jeden z dostupných buffov pre všetkých členov klanu na nasledujúci víkend. Bude pritom platiť rovnica, že čím viac nazbieraných bodov, tým lepší buff sa klanu odomkne. Naopak, porazený klan nedostane žiadny buff, a teda ani žiadnu klanovú výhodu po celý nasledujúci týždeň.

Upozorňujeme, že každý klan má svoje výhody a nevýhody! V prípade Strážcov kameňa je pozitívnym efektom väčší armor, avšak negatívnym efektom je menšia rýchlosť. V prípade Asaínov je to ale naopak, Asasíni sú síce rýchlejší, ale majú menej armoru.

Čo sú vlastne buffy? Pôjde o špeciálnu funkciu nášho serveru, ktorá hráčom umožní pridanie status effectov, čiže hráči víťazného klanu budú dostávať po celý nasledujúci víkend, napr. efekt Haste II alebo Regeneráciu, väčší speed, väčšie zdravie, resp. väčší útok a pod. Jednoducho – čím úspešnejší a koordinovanejší klan, tým väčšia šanca pre výhru niektorého z buffov v rámci klanových vojen.


Vyváženie klanov

Najväčší problém pre nás predstavuje správne vybalancovanie klanov a to, aby jeden z klanov nebol o veľa silnejší než ten druhý, a teda nešlo iba o pro forma klan. Z toho dôvodu sme sa preto rozhodli uskutočniť prechod do klanov v dvoch fázach.

1. Fáza

Prvou fázou bude podanie žiadosti o vstup do klanu cez naše fórum. Ak chcete teda ostať so svojimi kamarátmi v jednom klane, tak ako doteraz, bude to pre vás najlepšie riešenie. Na fórum však bude potrebné podať hromadnú žiadosť o vstup do klanu. Tá by mala vyzerať nejako takto:

  • Herný nick žiadateľa:
  • Názov súčasného klanu:
  • Názov preferovaného klanu, do ktorého chcete vstúpiť: Strážcovia kameňa/Zatratení asasíni
  • Počet členov klanu:
  • Mená členov klanu, ktorí chcú vstúpiť do klanu spolu s vami:
  • Upozorňujeme, že vyvažovanie klanov sa bude robiť manuálne, a preto je možné, že sa nedostanete do vami preferovaného klanu, avšak sa budeme snažiť vás dať s kamarátmi do klanu spoločne na základe žiadosti. Budeme pritom zohľadňovať dátum podania žiadosti, čiže čím skôr si ju podáte, tým väčšie šance máte, že vám vyhovieme.

Prihlášku môžete podať prostredníctvom nášho fóra v tejto téme:

KOLEKTÍVNE PRIHLÁŠKY DO KLANOV

Táto prvá fáza sa týka predovšetkým kolektívnych zaradení, čiže ak ste partia kamarátov a chcete ostať spolu v jednom klane, toto je šanca pre vás! Uzávierka kolektívnych prihlášiek do nových klanov je 10.12.2018 o 00:00.


2. Fáza

Naopak, druhou fázou bude individuálny transfer hráčov, ktorí nie sú až tak veľmi kolektívne založení, avšak chceli by využívať klanové výhody, buffy a pod. V tomto prípade budeme zohľadňovať celkové zručnosti hráčov, ktorí u nás majú niečo odohraté a vieme, akí sú, v tom, čo robia, dobrí. Rovnako ako v prípade kolektívnych prihlášok, je aj v tomto prípade potrebné vyplniť prihlášku na fórum:

  • Herný nick žiadateľa:
  • Názov preferovaného klanu, do ktorého chcete vstúpiť: Strážcovia kameňa/Zatratení asasíni
  • Upozorňujeme, že vyvažovanie klanov sa bude robiť manuálne, a preto je možné, že sa nedostanete do vami preferovaného klanu, avšak sa budeme snažiť vás dať do klanu na základe vašich schopností. Budeme pritom zohľadňovať dátum podania žiadosti, čiže čím skôr si ju podáte, tým väčšie šance máte, že vám vyhovieme.

Prihlášku môžete podať prostredníctvom nášho fóra v tejto téme:

INDIVIDUÁLNE PRIHLÁŠKY DO KLANOV

Táto druhá fáza sa týka predovšetkým individuálnych zaradení, čiže ide o vstup do klanu bez nutnosti mať okolo seba nejaký kolektív! Uzávierka kolektívnych prihlášiek do nových klanov je 15.12.2018 o 00:00.


Hráči bez klanu? Vyhnanci!

Hráči, ktorí sa nepripoja do žiadneho klanu, sa nebudú môcť zúčastniť klanových vojen, nezískajú žiadne klanové výhody, žiadne buffy a dokonca budú označení za vyvrheľov/vyhnancov. To znamená, že týchto vyvrheľov budú môcť príslušníci klanov voľne loviť v Dungeon svete a za ich hlavy budú dostávať od admin teamu finančné odmeny. Stať sa vyhnancom môže byť teda pre hráča najhoršou možnou alternatívou.


Čo po 15.12.2018?

To je dátum, na ktorý je predbežne naplánovaná odstávka serveru a zrealizovanie aktualizácie, ktorá by mala priniesť do hry tieto klany. Prvá klanová vojna by sa mala uskutočniť teda tesne pred vianočnými sviatkami s tým, že vyhnanci nebudú môcť do jednotlivých klanov vstúpiť v termíne od 15.12.2018 až do skončenia prvej klanovej vojny. Následne admin team odomkne možnosť pre vyhnancov vstúpiť do klanu, ktorý prvú klanovú vojnu prehral.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, nezabudnite ho finančne podporiť! 🙂 Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :)) – Link: https://www.buymeacoffee.com/NB3r6UG

Buy Me A Coffee

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!