Vianočná amnestia na MidasCrafte!

Na serveri MidasCraft vyhlasujeme vianočnú Amnestiu! Každému, kto v termíne od 7.12.2018 do 21.12.2018 požiada o udelenie amnestie na serveri, bude po splnení podmienok udelená milosť majiteľa serveru a budú mu zahladené všetky bany, warny a ďalšie veci.

V zmysle Hlavy 11, §128 preto majiteľ serveru vyhlasuje

VIANOČNÚ AMNESTIU

podľa znenia pravidla: “Majiteľ serveru má právo udeliť amnestiu hráčom v prípade hodných osobitného zreteľa.” Osobitným zreteľom sa v tomto prípade chápe príležitosť blížiacich sa vianočných sviatkov.


Podmienky na udelenie amnestie sú nasledujúce:

  1. Hráčovi musel byť herný ban udelený v čase od 01.01.2018 do 06.12.2018. Na bany udelené mimo tohto dátumu sa amnestia NEVZŤAHUJE.
  2. Hráč si musí podať žiadosť o udelenie amnestie na fóre v príslušnej sekcii fóra
  3. Hráč musí podať žiadosť podľa predpísanej šablóny
  4. Každú žiadosť o amnestiu budeme posudzovať individuálne, avšak garantujeme, že budeme pri jej posudzovaní miernejší a zohľadníme ako závažnosť priestupku, tak aj dobu, počas ktorej ste boli zabanovaní.
  5. Dôvody, pre ktoré zvážime opätovne vašu žiadosť o unban: Nepovolená reklama, Hackovanie, Vulgarizmy, Spam, atď.
  6. Dôvody, pre ktoré určite nebude udelený herný unban, a teda sa na ne nevzťahuje amnestia: kidiot, útok na server, neoprávnený zásah do fungovania serveru alebo závažné porušenie pravidiel o reklame, závažné poškodenie serveru, poškodzovanie dobrého mena serveru, spáchanie trestného činu.
  7. Amnestia nie je udeľovaná automaticky, ale každému hráčovi sa udeľuje individuálne!
  8. Amnestovanému hráčovi bude herný unban udelený AŽ 24.12.2018!