Úprava pravidiel a bugfix [Update na verziu 1.11b]

Vzhľadom na to, že náš server sa neustále vyvíja, vidíme aj potrebu, aj úpravy niektorých pravidiel, a zároveň vidíme aj potrebu opraviť niektoré veci, v ktorých sme v minulosti urobili viacero chýb. Ľudovo povedané – opravujeme, čo je pokazené a snažíme sa vyhnúť starým chybám. Preto sme pristúpili v rámci Bugfixu nielen k opravám, ale aj k úprave pravidiel.

Všeobecné:

 • Reset hlasovania: Wipe RPG serveru považujeme za veľký míľnik, ktorý sme dosiahli a zároveň ho považujeme za nový štart RPG serveru. Od wipe sme sa potýkali s problémami s hlasovaním, a preto sme sa rozhodli zresetovať štatistiky hlasovania. To znamená, že v tom, kto bude najlepší v hlasovaní za server, sa začína úplne odznova. Zároveň si však vážime všetkých hráčov, ktorí za náš server hlasovali v minulosti a tak sme ich štatistiky uchovali a označili ako TOP hráči I. Éry MidasCraftu. Tieto štatistiky môžete nájsť na tomto odkaze.
 • Úprava všeobecných podmienok: Vzhľadom na to, že sme sa v poslednom období stretli s nelegálnym obchodovaním s hernými účtami a ich prevodom na iných hráčov za peniaze, sme boli nútení upraviť všeobecné podmienky serveru a pridať nové pravidlo:
  • Herný účet hráča je neprenosný a nie je možné s ním obchodovať. Akékoľvek prevody účtov na iné osoby, než na osobu pôvodného majiteľa, či už kúpou, darovaním alebo iným spôsobom nadobudnutia vyústia do trvalého zablokovania herného účtu.
 • Ochrana proti SMS Fraud: Vzhľadom na to, že sme boli oslovení zo strany platobnej brány pre podozrenie zo zneužitia mobilných telefónov niektorými hráčmi, boli sme nútení pridať nové pravidlo do všeobecných podmienok serveru:
  • Herný server si vyhradzuje právo pred aktiváciou ranku v prípade SMS Donatingu vyžiadať kontrolný kód majiteľa mobilného telefónu za účelom ochrany pred zneužitím.
 • Aktualizácia: Došlo k novelizácii Rozšírených pravidiel serveru, platných od dnešného dňa, aby obsah pravidiel korešpondoval so zmenami vykonanými vo všeobecných podmienkach serveru.

RPG Server:

 • Oprava chyby: Bola opravená kritická chyba s nefunkčnosťou hlasovania na RPG serveri.
 • Nové pravidlo: Bolo pridané nové pravidlo v súvislosti s mobtrapkou na guardiany. Jeho znenie je nasledujúce:
  • [45] Guardian mobtrapka vyžaduje špeciálne povolenie a jej stavbu je vopred potrebné konzultovať s vedením serveru. Za prevádzku Guardian mobtrapky sa platí serveru mesačný poplatok ingame money.
 • Mesačný poplatok za Guardian mobtrapky: Poplatok a podmienky, za akých je možné prevádzkovať Guardian mobtrapku, určí samostatný článok na túto tému

Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, nezabudnite ho finančne podporiť! 🙂 Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :)) – Link: https://www.buymeacoffee.com/NB3r6UG

Buy Me A Coffee

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!