Update na verziu 1.11c – Technical update

Zvony byrokracie sa ozývajú nad Survival serverom! Dnes pri ceste obchodníka Jozefa z MidaPolisu naspäť na Survival server dostal na hraniciach list od Kráľa Midasa, ktorý mal Jozef doručiť starostovi Milanovi. V liste Kráľ Midas písal o podmienkach spojenectva, dal mu pár rád a na koniec v liste znelo, že nám Kráľ Midas zvyšuje poplatok za prípadnú obranu nášho mesta.  Kvôli zvýšeniu poplatku musel starosta Milan podniknúť nevyhnutný krok. Pridanie správnych poplatkov pre hráčske obchody na Survival serveri.

Aktualizácia sa, samozrejme, netýka iba Survival serveru, ale usilovne sme pracovali na odstránení viacerých chýb, s ktorými sme sa stretli.

Všeobecné:

 • Aktualizácia: Bol aktualizovaný plugin, ktorý spravuje na našom serveri skiny a to na najnovšiu verziu. S aktualizáciou pluginu sa zmenili aj niektoré z príkazov, ktoré môžu využívať hráči s rankom Donator a Donator+ na našom serveri pre nastavenie skinov. Upozorňujeme, že vulgárne skiny sú zakázané. Nová syntax príkazov:
  • /skin – umožňuje použitie príkazu Skins a zobrazí základnú nápovedu
  • /skin <skin> – Zobrazí váš aktuálny skin
  • /skin set <skin> – Nastaví vám vami zadaný skin
  • /skin clear – Vymaže váš skin a resetne ho na defaultný
  • /skin update – Aktualizuje váš skin
 • Aktualizácia: Chyba v Donating systéme bola opravená a hráči môžu využívať odteraz opäť náš Donate systém pre server MidasCraft
 • Oprava chyby: Boli opravené viaceré nájdené chyby na webe

RPG Server:

 • Aktualizácia: Na Tree farme v Tripolise bol opätovne zriadený obchod s drevom
 • Oprava chyby: V poklade Deméther sa nachádza opravený Štít nočnej hliadky aj s texturou. O prípadnú výmenu beztexturového štítu je možné požiadať prostredníctvom herného fóra
 • Oprava chyby: Z pokladu Athény bol odobraný item Nekromantova kniha. Tento item bude znovu pridaný po uvedení nového typu krompáča.
 • Oprava chyby: Oprava menšej chyby súvisiaca s dungeonom Kanalizácie Midapolisu
 • Oprava chyby: Oprava chyby s billboardami v Prequel svete
 • Odstránené: Bol odstránený quest na Upgrade Krompáču nádeje z dôvodu neaktuálnosti.
 • Pridané nové pravidlo: Prísne sa zakazuje akékoľvek obchodovanie, výmena, alebo vzájomné presúvanie (a to či už darom alebo za odplatu) hlasovacej meny medzi rôznymi servermi.
  • Dôvod prečo zavádzame toto opatrenie: V poslednom období sme zaznamenali viacero prípadov, kedy hráči či už z RPG alebo zo Survival serveru zneužívali systém priraďovania hlasov na oboch serveroch a teda si zdvojnásobovali hlasy, čo viedlo k bugovaniu hernej ekonomiky a teda napríklad hráči na RPG serveri mohli ľahkým spôsobom obdržať až dvojnásobok hlasov, čo narúšalo fair-play hru. Títo hráči boli potrestaní a zároveň bol pridaný skript, ktorý nás upozorní na to, ak by v budúcnosti dochádzalo k neoprávneným výmenám hlasovacej meny, vzhľadom na zložitosť a účinnosť skriptu nebudeme uvádzať jeho technické podrobnosti. V prípade porušenia tohto pravidla sa na to nazerá ako na bugovanie hernej ekonomiky a je to trestané trvalým banom.

Survival Server:

 • Aktualizácia: Za umiestnenie obchodu na /warp Shopy sa zavádza správny poplatok vo výške 20.000 €/mesiac. Poplatok je potrebné uhradiť vždy do 3. dňa v mesiaci prítomnému adminovi na serveri (s platnosťou od 1.3.2019). Správne poplatky pre hráčske obchody boli zavedené, aby sme predišli problému, ktorý nastal na  RPG  Serveri viď. Economic Update 1.9d .
  • Dôvod prečo je poplatok nižší než na RPG serveri: Ekonomika Survival serveru funguje na úplne inom princípe než na RPG serveri. Hráči nemajú k dispozícii questy ani dungeony z ktorých je možné relatívne jednoducho a pohodlne nazbierať peniaze na prevádzku obchodu. V prípade Survival serveru táto možnosť absentuje a z toho dôvodu sme sa rozhodli dať nižší správny poplatok.
 • Aktualizácia: Pre umiestnenie obchodu na /warp Shopy sa zavádzajú určité podmienky. Bližšie info pri ceduľkách obchodov.
 • Aktualizácia: Upravené cena a odmeny z LuckyBlockov.
 • Pridaná novinka: V štruktúre Woodland Mansion v Adventure svete sa spawnujú mobovia Evoker a Vindicator.
 • Pridaná novinka: Admin team teraz dokáže presnejšie a dôkladnejšie skontrolovať entity a tile-entity.
 • Pridané nové pravidlo: Prísne sa zakazuje akékoľvek obchodovanie, výmena, alebo vzájomné presúvanie (a to či už darom alebo za odplatu) hlasovacej meny medzi rôznymi servermi.
  • Dôvod prečo zavádzame toto opatrenie: V poslednom období sme zaznamenali viacero prípadov, kedy hráči či už z RPG alebo zo Survival serveru zneužívali systém priraďovania hlasov na oboch serveroch a teda si zdvojnásobovali hlasy, čo viedlo k bugovaniu hernej ekonomiky a teda napríklad hráči na RPG serveri mohli ľahkým spôsobom obdržať až dvojnásobok hlasov, čo narúšalo fair-play hru. Títo hráči boli potrestaní a zároveň bol pridaný skript, ktorý nás upozorní na to, ak by v budúcnosti dochádzalo k neoprávneným výmenám hlasovacej meny, vzhľadom na zložitosť a účinnosť skriptu nebudeme uvádzať jeho technické podrobnosti. V prípade porušenia tohto pravidla sa na to nazerá ako na bugovanie hernej ekonomiky a je to trestané trvalým banom.

Event Server:

 • Aktualizácia: Bol pridaný nový typ eventu na Eventovom serveri na /warp Craft

Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, nezabudnite ho finančne podporiť! 🙂 Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :)) – Link: https://www.buymeacoffee.com/NB3r6UG

Buy Me A Coffee

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!