Musicboti

Vážení hráči, určite ste si všimli, že v posledných dňoch sa vyskytli viaceré problémy súvisiace s Musicbotmi na našom Teamspeak serveri, ale rovnako aj s neprestávajúcimi DDOS útokmi. Z toho dôvodu sme sa rozhodli vám hráčom poskytnúť menšiu kompenzáciu.

Spoločnosť Hicoria.com ohlásila ukončenie podpory Sinusbota v rámci svojej ponuky. Keďže nami používaný Sinusbot sa nám osvedčil a používali sme ho podľa platnej licencie, oslovili sme priamo prevádzkovateľa Sinusbota, aby nám umožnil jeho používanie na našom Teamspeak serveri aj naďalej. Po vzájomnej dohode sme sa s daným prevádzkovateľom dohodli na pokračovaní podpory Sinusbota na našom serveri. 🙂