Update na verziu 1.11g – Bugfix update

Opäť sme pre vás po dlhšom čase pripravili bugfix, ktorý rieši viaceré chyby a zároveň pridáva aj nové veci do našej hry. Tento bugfix update je zároveň posledným updatom, ktorý bude vypustený pred otvorením Skyblocku, ktorý bude niesť oficiálne označenie verzie serveru 1.12.

Všeobecné:

 • Pridaná novinka: Na webe nášho serveru môžete nájsť mesačné štatistiky hlasovania.
 • Pridaná novinka: Došlo k zresetovaniu webwidget štatistík hlasovania na webe, vzhľadom na zmeny, ktoré súvisia so zavedením MidasVote, čo bolo ohlásené aj v predchádzajúcom update. Ku kroku zresetovania aktuálneho progresu hlasovania bolo potrebné pristúpiť po tom, čo sa počítali iba hlasy, odovzdané pre RPG server. Vzhľadom na to, že po technickej stránke nebolo možné vytvoriť iné rozumné technické riešenie, pristúpili sme k zresetovaniu jobs.
 • Aktualizácia: Na webe došlo k aktualizácii zoznamu levelovateľných itemov.
 • Aktualizácia: Na webe došlo k pridaniu zoznamu lootov pre jednotlivé dungeony na RPG serveri.

RPG Server:

 • Opravená chyba: Bola opravená chyba s jobs, ktorým sa nesprávnym spôsobom vygeneroval config. K dispozícii je teraz správny počet prác a za správnu odmenu. Počas predchádzajúcich týždňov bol bez nášho vedomia k dispozícii poet jobs, kde boli defaultne nastavené hodnoty a nešlo o ich správne nastavenie pre potreby RPG serveru.
 • Opravená chyba: Nebolo možné dokončiť quest Dopĺňanie zásob 1 z dôvodu chyby v regióne. Chyba bola opravená.
 • Opravená chyba: Quest Preskúmaj okolie je možné prijať iba 1-krát za 24 hodín.
 • Opravená chyba: V Prequel svete chýbala možnosť získania pokladu pri prehľadaní okolia billboardu. Poklad pridaný.
 • Opravená chyba: Pri NPC Mariánovi sa zobrazovalo nesprávne zobrazovalo jeho meno.

Survival Server:

 • Pridaná novinka: Na Survival serveri boli pridané mesačné hlasovacie odmeny, rovnaké ako na RPG serveri.
 • Pridaná novinka: Na Survival server bola pridaná mob aréna, bližšie info tu.

Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, nezabudnite ho finančne podporiť! 🙂 Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :)) – Link: https://www.buymeacoffee.com/NB3r6UG

Buy Me A Coffee

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!