Plánované servisné údržby

Vzhľadom na to, že je tu nová verzia 1.14 a my chceme hráčom poskytnúť kvalitnú podporu aj týchto nových herných verzií, je potrebné, aby sme tieto nové veci postupne implementovali na náš server. Z toho dôvodu vás chceme informovať o plánovaných servisných odstávkach.

Pravidelné servisné odstávky sa môžu konať KAŽDÝ DEŇ s výnimkou piatku a soboty a to v čase od 23:00 do 02:00. Počas týchto údržbových časov bude server nedostupný pre všetkých hráčov. Samozrejme, vyhradzujeme si právo urobiť údržbu každý deň, avšak reálne to bude iba niekoľko dní, kedy budeme pracovať na kľúčových častiach, takže sa nemusíte báť, že vás každý deň o 23ej budeme vyháňať zo serveru.

Pre zlepšenie fungovania serveru je však potrebné niekedy takúto údržbu robiť a bohužiaľ, vzhľadom na to, že verzia 1.14 sa stále vyvíja, nemôžeme to urobiť po malých častiach, ale musíme to trochu kúskovať. Chápeme aj to, že to pre vás ako hráčov môže byť a aj je otravné a verte, že ani nám to nerobí radosť. Vďaka týmto údržbám sme však v stave opraviť viaceré chyby, ktoré nám hlásite – napríklad pri údržbe z nedele na pondelok v noci sme opravili príkaz /premium na vstupnom lobby serveru. Aj keď z vášho pohľadu mohlo ísť o drobnú opravu, identifikácia problému a náprava chyby nám v počas noci zabrala dve hodiny. A jednoducho toto sú veci, ktoré, bohužiaľ, na testovacích serveroch nevieme pre vás pripraviť.

Pevne preto veríme, že dôvody odstávok pochopíte a opäť zdôrazňujeme – nebojte sa, nebude to každý deň, ale uvedený čas si dovoľujeme vyhradiť v prípade potreby práve pre tieto servisné úkony.

Ďakujeme za pochopenie

~Kamzík~