Update na verziu 1.13d – Rollback & Donate & Bugfix update

Od vydania poslednej aktualizácie nášho serveru ubehli takmer 2 týždne a za ten čas sme nazrhomaždili viacero chýb, ktoré operatívne opravujeme. Stalo sa však niečo, čo by sme vám radi vysvetlili a tým niečím je 48 hodinový rollback serveru.

Rollback RPG Serveru

Pôvodne nemala táto stať byť vôbec súčasťou tohto updatu, avšak, život prináša rôzne situácie a zmeny a nakoniec sme boli prinútení prikročiť k rollbacku. Čo sa vlastne stalo? Traja hráči – konkrétne davidhanz, FufuJeTop a Darko_green_LOrd sa dostali k redstone obvodom s command blockmi, ktoré napájajú rôzne dungeony. Práve posledný menovaný spôsobil na serveri ohromné škody. Aj napriek tomu, že k samotným command blockom hráči prístup nemali, rozhodli sa, že zneužijú mechanicku command blockov a začali si hromadne kopírovať itemy – kľúče, brnenia, hlasovacie vouchery, jedlo… proste všetko čo vás len napadne… Následne tieto veci náhodne rozhadzovali po spawne, počas eventov a pod., čo spôsobilo, že k rôznym hráčom sa dostali veci, ktoré iní hráči pocitvým hraním dokážu získať až za niekoľko mesiacov. Bohužiaľ, došlo k tak masívnej distribúcii a bugovaniu tejto mechaniky, že sme neboli schopní určiť, kto má a kto nemá veci získané z bugovania serveru. Zvolal som preto na Teamspeak server stálu hráčsku komunitu, aby som vám situáciu ozrejmil a vysvetlil o čo presne išlo. Bohužiaľ jediným riešením, ktoré prichádzalo do úvahy je jednoducho rollback presne pred čas, než začal tento hráč s bugovaním itemov (približne 48 hodín). Len pre ilustráciu – priamo pri akcii sme zadržali desiatky stackov kľúčov boha Dia, brnenia Lorica Segmentata a ďalších najvzácnejších serverových itemov, ktoré závažným spôsobom narušili hernú ekonomiku celého serveru.

Za relatívne skoré odhalenie však vďačíte nášmu Helperovi Nervíkovi, ktorý ma bezodkladne informoval o situácii. Týmto by som sa mu chcel verejne poďakovať, oceniť jeho služby a s okamžitou platnosťou ho povýšiť do hodnosti Admina a udeliť mu najvyššie serverové vyznamenanie – Rád Bohov MidasCraftu. Nebyť nervíkovej vhodnej reakcie a správneho postupu, RPG server by zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou čakal wipe (ten sa našťastie nekoná!)

Za náš server by som sa chcel ospravedlniť všetkým, ktorých tento rollback postihol – verte alebo nie, situácia nie je príjemná, mrzí nás a poškodila náš server. Ako malé ospravedlnenie sme pre vás pripravili kompenzačný balíček, ktorý nájdete na /warp Vyrocie, ktorý bude dostupný do 16.07.2019, ako náhrada za spôsobené nepríjemnosti. Veríme, že na náš server nezanevriete a dáte mu ďalšiu šancu. Pokiaľ sa však rozhodnete inak, chcem vám poďakovať za to, že ste si na svoju hru vybrali práve náš server. Mrzí ma to.

~Kamzík~

A teraz prejdime k samotnému update.

Všeobecné:

  • Aktualizácia rozšírených pravidiel serveru: Došlo k zmene §17 rozšírených pravidiel serveru. Po novom má toto pravidlo nasledujúce znenie: “17 V prípade neaktivity dlhšej ako 60 dní dôjde k automatickému zmazaniu vašej rezidencie. To neplatí v prípade, že hráč má oprávnenie proti zmazaniu rezidencie pridelené serverom.”
  • Aktualizácia podpory serveru: Boli pridané 3 nové balíčky, ktoré umožňujú zvýšenie počtu rezidencií na Survival a RPG serveri pre hráča.
  • Aktualizácia podpory serveru: Link na podporu serveru má teraz vlastnú doménu donate.midascraft.sk
  • Aktualizácia podpory serveru: Bolo preložené rozhranie podpory serveru do Slovenského a Českého jazyka. Rozhranie si môžete zmeniť kliknutím na položku Jazyk.
  • Aktualizácia podpory serveru: Bol pridaný nový balíček, ktorý chráni rezidenciu pred zmazaním.
  • Aktualizácia podpory serveru: Bol pridaný nový balíček, ktorý umožňuje umiestnenie brány do vašej rezidencie.
  • Aktualizácia podpory serveru: Pridaná možnosť podporiť server PaySafe Card
  • Aktualizácia podpory serveru: Pridaná možnosť darovať balíček niekomu inému (Gifting package)
  • Aktualizácia podpory serveru: Došlo k preloženiu väčšiny políčok v rámci rozhrania podpory serveru
  • Aktualizácia podpory serveru: Došlo k aktualizácii výhod pre rank Donator a Donator+ o Skyblock server
  • Aktualizácia podpory serveru: Vzhľadom na zmeny v zmluvných podmienkach Paypal, G2A a Skrill, boli zavedené poplatky za použitie konkrétnej brány na donating.
  • Aktualizácia podpory serveru: Došlo ku kompletnému prepísaniu podpory serveru cez SMS správy. Zároveň sa zmenil aj tvar SMS správ, ktorý je potrebné zadať.
  • Aktualizácia podpory serveru: Hráči majú možnosť získať všetky druhy kľúčov (s výnimkou tých, ktoré sa pridávajú v rámci rôznych akcií) cez SMS správu. Naďalej je však potrebné na ich aktiváciu kontaktovať hernú podporu.
  • Oprava chyby: Pri unmute hráča písalo nesprávnu hlášku. Táto chyba bola odstránená.
  • Oprava chyby: Došlo k oprave hodnôt v Auction House, keďže na niektorých serveroch to ukazovalo menu v $. Mena bola zmenená na €.
  • Oprava chyby: Do záložiek na webovej stránke boli pridané Rozšírené pravidlá serveru

RPG Server:

 • Pridaná novinka: Pridaný action bar pri Templároch, ktorý ukazuje HP moba
 • Oprava chyby: Zmenený spôsob odmeňovania v prípade brán za menej bezproblémový (hráči po splnení questu dostanú item, ktorý je potrebné použiť pre priradenie permisie na vytočenie brány.
 • Oprava chyby: Oprava viacero chýb súvisiacich s prevádzkovaním brán na serveri
 • Oprava questových chýb:
  • Quest: Skúsme to zmeniť – oprava zlého spawnovania Vojny – vojna sa musí spawnúť prirodzene – treba teda vystihnúť interval pri spawnutí.
  • Quest: Brána – Atlantída: Opravené množstvá itemov, ktoré požadoval Rybár Draco na dokončenie questu.
  • Quest: Hľadanie vinníka: Opravená nemožnosť posunu v queste na ďalšiu úroveň
  • Quest: Stratená budúcnosť: Oprava chyby v Queste pri ktorej sa spawnovala nesprávna varianta vojny
  • Quest: Kacírska dedina: Opravené množstvá itemov, ktoré požadoval Vodca kacírov
  • Quest: Vykrádač hrobov: Znížené množstvo mobov, ktoré hráča prepadnú po východe z hrobky, vzhľadom na to, že niektorým hráčom padala hra
  • Quest: Brána – Valafarova pevnosť: Zvýšená náročnosť questu – aby ste si quest mohli vziať, je potrebné mať splnený quest: Drakobijce

Skyblock Server:

 • Pridané nové pravidlo: [31] AFK Fish farma si taktiež vyžaduje schválenie členom A-teamu. Neschválené AFK farmy budú považované za neférovú výhodu. Maximálna doba farmenia na Fish farme je 1 hodina.
 • Pridaná novinka: DoubleXP event sa odteraz spúšťa aj na Skyblock serveri
 • Pridaná novinka: Na spawn bola pridaná štatistika TOP 10 ostrovov
 • Oprava chyby: Niektorí hráči dostávali Atlanský poklad aj po skončení eventu. Chyba bola odstránená.
 • Oprava chyby: Na /warp Parkour boli zakázané portovacie príkazy

MidasPE Server:

 • Pridaná novinka: Pridaná podpora verzie 1.12 BE a odstránená súvisiaca chyba s pripojením na server

Creative Server:

 • Pridaná novinka: Pre spopularizovanie Creative serveru je odteraz Creative server prepojený aj so serverom DarkTerminus. Hráči zo serveru DarkTerminus tak majú možnosť stavať na Creative serveri. V prípade zistenia nevhodných stavieb od hráčov jedného alebo druhého serveru takýto hráč automaticky dostane ban na oboch serveroch.

Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!