Update na verziu 1.14 – Survival Early Access!

A je to tu! Dlho očakávaný update na verziu 1.14.4 je tu! Niekoľko mesiacov sme naozaj tvrdo pracovali, aby sme vám opäť ponúkli kvalitný obsah v podobe Survival serveru určeného pre verziu 1.14.4. Ide však v tejto chvíli o Early Access! Čo to teda znamená?

Na to, aby sme mohli prevádzkovať Survival server sme museli využiť špeciálne upravený server s vyhradeným výkonom – pre obrovskú hardwarovú náročnosť Survival serveru na verzii 1.14.4 – čo si budeme klamať – Mojang to zase raz nedomyslel.

Vzhľaodm na úsilie a vykonaný alfa-test záťaže sme sa rozhodli vykonať rozsiahlejší uzavretý betatest Survival serveru. V tejto fáze hry tak budú mať na 1.14.4kový Survival server prístup iba hráči s rankom Donator a Donator+, ktorým bude automaticky pridelený tzv. Early Access k tomuto serveru. Po úspešnom betateste nás bude teda čakať sprístupnenie serveru aj pre bežnú hráčsku verejnosť, čiže aj pre štandardných hráčov.

Časový harmonogram sprístupnenia serveru na verzii 1.14.4:

 • 12.08.2019, 20:00 – Spustenie Survival serveru pre verziu 1.14.4
 • 12.08.2019 – 25.08.2019 – Closed betatest Survival serveru určený pre Donatorov a Donatorov+
 • po 25.08.2019 – Ukončenie closed betatestu Survival serveru a sprístupnenie serveru pre bežných hráčov.

Dôležité informácie: V priebehu betatestu môže dochádzať k viacerým úpravám herných mechaník na Survival serveri a častejším reštartom hry za účelom opravy viacerých chýb.


Ako to bude so Survivalom na verzii 1.13.2?

Survival na verzii 1.14.4 považujeme za novú štartovaciu čiaru. Aj napriek tomu, že sme pôvodne premýšľali o to, že budeme niektoré stavby z verzie 1.13.2 kopírovať, nakoniec sme sa rozhodli tento krok nepodniknúť. Je to tak z dôvodu, že World-Edit, ktorý funguje na verzii 1.14.4 nie je dostatočne kompatibilný uniesť tak veľké množstvo prenosov. Z toho dôvodu u nás teda pobežia DVA Survival servery – jeden na verzii 1.13.2 a druhý na verzii 1.14.4. Survival server na verzii 1.13.2 bude teda aj naďalej funkčný, avšak zo strany serveru sa už budeme sústrediť na podporu a opravu chýb na verzii 1.14.4. Verzii 1.13.2 teda nehrozí aktuálne žiaden wipe.


A teraz prejdime k samotnému update:

Survival server 1.14.4:

 • Pridaná novinka: Pridaný Survival server na verzii 1.14.4
 • Pridaná novinka: Na Lobby bolo pridané NPC s označením serveru 1.14.4
 • Informácia o spustení: Server bude oficiálne pre hráčov spustený 12.08.2019 o 20:00

Všeobecné:

 • Aktualizácia rozšírených pravidiel serveru: Došlo k rozsiahlej zmene rozšírených pravidiel serveru:
  • Pridaná Hlava 14, ktorá pojednáva o lehotách vybavovania žiadostí, sťažností a pod. v rámci serveru
  • Pridaná Hlava 15, ktorá pojednáva o Bezpečnosti serveru MidasCraft
  • Pridané pravidlo § 206 – Hráči, ktorí majú na serveri premium rank (Donator alebo Donator+) majú prednostné právo pri vybavovaní ticketov v rámci hernej podpory
  • Pridané pravidlo § 209 – Server MidasCraft si vyhradzuje právo udelenia preventívneho banu hráčom, ktorých konanie je v rozpore s dobrými mravmi, pričom týmto správaním sa rozumie nielen správanie sa na serveri, ale rovnako aj na ďalších komunikačných, sociálnych, alebo streamovacích platformách.
  • Pridané pravidlo § 210 – V prípade poskytovania súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní má server MidasCraft právo až do právoplatného rozhodnutia vo veci pozastaviť hráčsky účet.
  • Pridané pravidlo § 211 – Server MidasCraft má právo vyžadovať v odôvodnených prípadoch informácie týkajúce sa overenia totožnosti hráča.
  • Pridané pravidlo § 214 – Server MidasCraft má právo nadväzovať partnerstvá s inými servermi, prípadne hernými portálmi, službami, hostingami, streamermi, alebo inými osobami, hodných osobitného zreteľa. O nadväzovaní partnerstva rozhoduje výhradne majiteľ serveru.
  • Zrušené pravidlá týkajúce sa serveru DarkTerminus, keďže došlo k zániku tohto serveru

Skyblock server:

 • Oprava chyby: Oprava viacerých chýb v questoch
 • Oprava chyby: Na /warp parkour bol povolený príkaz /is go.
 • Pridaná novinka: Boli upravené ceny tovarov v admin shope.
 • Pridaná novinka: Do reakcií boli pridané slovenské slová.
 • Pridaná novinka: Boli upravené ceny za kompost.
 • Pridaná novinka: Loot vo WildLands je možné vyberať každých 3 a pol dňa.
 • Pridaná novinka: Nové questy.
 • Pridaná novinka: Je možné získať mapy so súradnicami ostrovov vo WildLands.
 • Pridaná novinka: V rámci voteparty je možné získať už aj hlinu
 • Pridaná novinka: Pigman má šancu na drop nether quartzu.

Creative Server:

 • Oprava chyby: Opravená chyba, pri ktorej hráči mohli klásť na spawne serveru obrazy. Zároveň prebehlo veľké banovanie hráčov, ktorí tento bug zneužili a nenahlásili.

MidasPE Server:

 • Ukončenie prevádzky: Vzhľadom na nevyužitosť serveru pre Pocket Edíciu server ku dňu 12.08.2019 uzatvárame.

Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!