Update na verziu 1.14b – LuckyBlock Dungeon Update

Ako sme sľúbili, prvá várka našich jesenných updatov je tu! V tomto update sme sa rozhodli zamerať sa na prvú fázu nášho reworku Luckyblockov, ako aj na opravu viacerých chýb, s ktorými ste sa ako hráči stretávali v poslednom období.


Global:


RPG server:

 • Reset: Prebehol reset Ťažobného sveta, Netheru a Endu
 • Pridaná novinka: Bol pridaný nový LuckyBlock hunt dungeon v Midapolise, ktorý je určený pre všetkých hráčov a bude sa spúšťať pravidelne každý piatok o 20:00 v Midapolise na /warp SienSlavy. Hráči majú v rámci tohto LuckyBlock dungeonu možnosť získať až 10 LuckyBlockov
 • Pridaná novinka: Do MidasWiki bol doplnený informatívny článok o tzv. LWC Magnet, ktorá vám uľahčí prácu s hoppermi
 • Pridaná novinka: Došlo k optimalizácii spúšťacích parametrov serveru a serverového jadra za účelom lepšieho výkonu celého serveru
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba, pri ktorej v niektorých častiach arény z hráčov vypadávali veci
 • Oprava chyby: Oprava viacerých menších chýb v rámci RPG serveru
 • Oprava chyby: Opravená chyba s nesprávnym zobrazovaním surovín v rámci Questu: Brána – Atlantída
 • Známa chyba: Krompáč nádeje nie je možné levelovať na Emerald ore z dôvodu kolízie herných mechaník – aktuálne neriešiteľná vec.
 • Známa chyba:/back občas portne někam jinam, než by měl portnout. pokud to je přes essentials je potřeba nastavit proměnnou, bez proměnné to občas takhle blbne” Ide o známu chybu pluginu, ktorú autor nevyriešil už od verzie 1.8 a podľa jeho vyjadrení ju nemieni riešiť ani v budúcnosti.
 • Odstránené: Recepčná Viki už nemá k dispozícii Štít padlého náčelníka

Survival 1.13.2 Server:

 • Reset: Prebehol reset Adventure sveta, Netheru a Endu
 • Oprava chyby: Boli opravené chyby súvisiace so zobrazovaním bannerov v rámci spawnu
 • Oprava chyby: Na server je možné pripojiť sa až s verziou 1.12.2, nižšie verzie nie sú podporované
 • Oprava chyby: Bolo zakázané vytváranie rezidencií v Netheri a Ende
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba s nefunkčnou dynmapou. Funkčnú dynmapu môžete nájsť na adrese http://survival.midascraft.sk:47008/
 • Známa chyba: Na serveri nefunguje herná mechanika [Gate] kvôli nekompatibilite. Táto chyba nebude odstránená.
 • Známa chyba: Server sa v určitých momentoch laguje, problém sme identifikovali a postúpili na riešenie prevádzkovateľovi hostingu.

Survival 1.14.4 Server:

 • Reset: Prebehol reset Netheru a Endu
 • Pridaná novinka: Na server bola oficiálne pridaná dynmapa, ktorú je možné nájsť na adrese http://survik.midascraft.sk:33555/
 • Pridaná novinka: Došlo k optimalizácii spúšťacích parametrov serveru a serverového jadra za účelom lepšieho výkonu celého serveru
 • Oprava chyby: Hlasovanie na serveri 1.14.4 nefungovalo v prípade niektorých hráčov správne. Táto chyba bola odstránená.
 • Oprava chyby: Bolo zakázané vytváranie rezidencií v Netheri a Ende
 • Známa chyba: Na serveri nefunguje herná mechanika [Gate] kvôli nekompatibilite. Táto chyba bude odstránená pravdepodobne v budúcnosti.

SkyBlock server:

 • Pridaná novinka: Bol pridaný nový LuckyBlock hunt dungeon na Spawne, ktorý je určený pre všetkých hráčov a bude sa spúšťať pravidelne každý piatok o 20:00 v rámci spawnu na /warp SienSlavy. Hráči majú v rámci tohto LuckyBlock dungeonu možnosť získať až 10 LuckyBlockov

Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!