Update na verziu 1.14c – Bugfix update

Jeseň je už v plnom prúde a my usilovne pracujeme na zlepšovaní nášho serveru a pridávaniu nových vecí. Pozrime sa preto na to, čo nám prináša tento bugfix update!


Global:

 • Pridaná novinka: V rámci nášho webu resp. herného fóra sme zmenili systém reakcií. Vzhľadom na to, že zo strany rôznych indivíduí dochádzalo k zneužívaniu tzv. “dislike button”, rozhodli sme sa pre jeho trvalé odstránenia. Ponechali sme však tlačidlo like a pridali nové, menej šikanózne typy reakcií: Love, Smile, Sad, Angry, Informative a Question. Veríme, že tentokrát nebude dochádzať k zneužívaniu systému.
 • Aktualizácia: Do sekcie FAQ boli doplnené chybové hlášky a možnosti ich riešení pri pripojení na server. V prípade chybovej hlášky: “The game crashed whilst rendering entity in world. Error: java.lang.ClassCastException: java.lang. Boolean cannot be cast to java.lang.Byte“ ide s najväčšou pravdepodobnosťou o chybu súvisiacou s nainštalovaným herným módom Forge. Odporúčame jeho aktualizáciu na najnovšiu verziu v rámci vašej verzie hry.
 • Aktualizácia rozšírených pravidiel serveru: Bolo pridané nové pravidlo § 215. Aktuálne znenie: “Oficiálnym komunikačným jazykom na serveri je Slovenský jazyk a Český jazyk, pričom oba jazyky majú rovnocenné postavenie.
 • Aktualizácia rozšírených pravidiel serveru: Bolo pridané nové pravidlo § 216. Aktuálne znenie: “V prípade, že hráč pri komunikácii s členom admin teamu nerozumie jazyku, ktorý používa člen admin teamu, server nenesie zodpovenosť za komunikačnú bariéru na strane hráča.
 • Aktualizácia rozšírených pravidiel serveru: Bolo pridané nové pravidlo § 217. Aktuálne znenie: “Počas pohovoru na pozíciu člena admin teamu sa predpokladá znalosť slovenského ale aj českého jazyka na komunikačnej úrovni. V prípade, že kandidát na člena admin teamu nerozumie jednému z jazykov na komunikačnej úrovni, jeho prihláška sa automaticky zamieta.

RPG server:

 • Aktualizácia: Bola aktualizovaná Tutorial zóna o položku Hviezdnych brán. Billboard o Herobrinovi bol odstránený z dôvodu odobratia pluginu.
 • Aktualizácia: V Prequel svete bola pridaná Hviezdna brána a informačný billboard o Hviezdnych bránach.
 • Aktualizácia: Prebehla aktualizácia questu “Cesta do neznáma” o Hviezdne brány.
 • Oprava chyby: Zo severnej strany pri Nekromantovi chýbali bariéry, ktoré spôsobovali že Nekromant občas “ušiel”. Bariéry boli pridané.
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba, pri ktorej dochádzalo k zaseknutiu sa v stage 7 questu Tajomná povesť. Stage 7 bol celkovo vypustený a nahradený priamo stage 8.
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba, pri ktorej sa pri ranku “Hrac” nezobrazovala v chate “:”.
 • Aktualizácia pravidiel: Pridané nové pravidlo č. 23 na RPG serveri. Aktuálne znenie: “V prípade, že si hráč prenajme alebo zakúpi pozemok so stavbou, ktorá sa nachádza v niektorom z hlavných svetov (Hl. Svet, Addolan, Tripolis a pod.) sa prísne zakazuje výrazným spôsobom narúšať estetický vzhľad budovy, ktorý je v rozpore so zaužívanou a okolitou architektúrou.
 • Aktualizácia pravidiel: Pridané nové pravidlo č. 24 na RPG serveri. Aktuálne znenie: “V prípade, že hráčovi expiruje prenájom pozemku, obydlia, alebo miestnosti a tento prenájom si včas neobnoví, majetok, ktorý sa v danej chvíli nachádza na pozemku, obydlí, alebo miestnosti pripadne beztrestne ďalšiemu hráčovi, ktorý si ho prenajme.”
 • Aktualizácia pravidiel: Došlo k aktualizácii pravidla č. 38 na RPG serveri. Nové znenie: “Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky alebo dropfarmy povolené nie sú. Každá XP farma musí byť schválená členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ) a môže obsahovať maximálne jeden spawner / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané.
 • Aktualizácia pravidiel: Došlo k aktualizácii pravidla č. 44 na RPG serveri. Nové znenie: “Akýkoľvek druh AFK fish farmy, fish farmy, autofishera, autoclickera, módu, alebo iného spôsobu, ktorý umožňuje chytanie rýb bez prítomnosti pri PC sa zakazuje.” s účinnosťou od 15.11.2019

Survival 1.13.2 Server:

 • Ukončenie podpory: K 31.10.2019 bola ukončená podpora serveru na verzii 1.13.2. Hráčov srdečne pozývame na server na verzii 1.14.4

Survival 1.14.4 Server:

 • Pridaná novinka: Dynmapu Survival serveru je možné nájsť na adrese: http://survival.midascraft.sk:33555
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba, pri ktorej sa pri pokuse spawnúť villagera z vajíčka vytvoril Shopkeeper. Táto chyba bola odstránená a hráčom boli odobrané permisie.
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba, pri ktorej vybuchujúci creeper nespôsoboval žiaden damage. Creeperi pri výbuchu neničia bloky.
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba, pri ktorej sa pri ranku “Hrac” nezobrazovala v chate “:”.

SkyBlock server:

 • Oprava chyby: DoubleXP event sa nespúšťal po 22ej hodine. Chyba bola opravená.

Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!