Rollback RPG a Teamspeak serveru

Nie vždy sa všetko podarí tak, ako by sa malo. Bohužiaľ, dnešok je jedným z takýchto prípadov. Aj napriek všetkým našim snahám počas plánovanej odstávky uchovať server neporušený to nevyšlo. Čo sa vlastne stalo?

Skrátene a jednoducho – počas údržby došlo k poškodeniu dát na serveri, čo malo za následok okamžité zmazanie veľkej časti rezidencií, ich obsahu a ďalších vecí na RPG serveri, rovnako ako aj na Teamspeak serveri. Pokúsili sme sa nahodiť zálohu z dnešnej noci, čiže cca okolo 04:00 ráno, 29.11.2019 – bohužiaľ s rovnakým výsledkom – dáta už boli poškodené. Neostalo nám preto nič iné, než urobiť viac ako 24 hodinový rollback a to až do doby, kedy sa dáta dali aspoň čiastočne obnoviť. Hovoríme o čiastočnom obnovení, pretože v tejto chvíli je síce RPG server prevádzkyschopný, avšak počas predvianočného updatu bude musieť byť odstavený a to a do chvíle, kým sa nám nepodarí opraviť vadné chunky (v tejto chvíli odhadujeme dobu predvianočnej odstávky cca na 3 dni, ale budeme o tom ešte hráčov informovať bližšie). Server bol preto obnovený do štádia v akom sa nachádzal o 04:00, 28.11.2019.

Za rollback tentokrát kompenzáciu neposkytujeme, keďže nešlo o vec, ktorá by bola priamo zavinená nami alebo našim serverom, ale ide o vonkajšie vplyvy, ktoré sme nemohli nijakým spôsobom usmerniť. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Čo sa týka vašich roomiek na Teamspeaku, je potrebné, aby ste nám napísali ticket na našu hernú podporu. Náš správca Teamspeaku Logen ich postupne nahodí.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!