Hľadáme zodpovedných helperov pre Survival a Skyblock server!

Mikuláš je za nami a pred nami je s veľkou istotou predvianočné a vianočné obdobie. Sme si však vedomí toho, že niektorým z našich serverov chýba dostatočné  pokrytie, čo sa týka admin teamu. Preto vyhlasujeme nábor pre dva konkrétne servery!

V rámci posíl do admin teamu hľadáme nových helperov na Survival server a Skyblock server. Dôležité je poznamenať, že hráči, ktorí budú členmi admin teamu budú mať prirodzený prístup ako admini aj na pripravovaný Slimefun server.


Čo musí uchádzač v ateame na miesto helpera spĺňať?

Šancu stať sa Helperom majú všetci, ktorí:

  • majú viac ako 14 rokov – keďže sme non-cancer komunita, uprednostňujeme predovšetkým starších hráčov. Uchádzači pod 15 rokov sa môžu prihlásiť tiež, avšak šance sú podstatne nižšie, nie však nemožné. Hráči, ktorí odmietnu konkretizovať svoj vek, budú automaticky diskvalifikovaní z konkurzu.
  • uvedú svoj nickname
  • hrajú na serveri minimálne 7 dní a dosiahli aspoň rank [P] Hráč
  • napíšu, ako dlho hrajú Minecraft
  • poznajú príkazy a pravidlá a dokážu ich adekvátne používať. Vymenuj najmenej 10 pravidiel súvisiacich s naším serverom, uplatni ich v praxi na príkladoch a vysvetli, z akého dôvodu sú tieto pravidlá na serveri zavedené.
  • odôvodnia, prečo chcú byť helpermi práve na MidasCrafte – stačí stručne, výstižne a najmä bez „zbitočních chíb“.
  • uvedú svoje znalosti s funkciou Helper – ak si už niekedy bol Helperom na inom serveri, daj nám o tom vedieť. Samozrejme, tvoje skúsenosti a odporúčania si preveríme.
  • sú „čistí“ hráči – nemajú na krku žiadny ban, neboli opakovane varovaní, nie sú problémoví. Sme server pre slušných hráčov, preto každý trest znižuje možnosť získať uvedený rank.
  • majú trpezlivosť – nevyhnutá podmienka

Prihláška do ateamu

Následne je potrebné pridať prihlášku do tejto sekcie. Prihláška musí byť vyplnená podľa predpísaného vzoru:

Vek:
Pozícia na ktorú sa hlásite: Helper
Váš herný nickname:
Ako dlho hráte na serveri:
Ako dlho hráte Minecraft:
Dôvod prečo chcete byť Helperom práe na MidasCrafte

Vymenovať aspoň 10 príkazov, ktoré by mal Helper MidasCraftu poznať (klasické ako /op, /res a Essentials príkazy pod. sa nepočítajú!:
Vymenovať aspoň 10 pravidiel a vysvetliť ich význam:
Boli ste už v minulosti Helperom na inom serveri? Ak áno, uveďte jeho názov:

Napíšte nám niečo o sebe (min. 255 znakov):