Update na verziu 1.15b – Creative & Bugfix update

Je tu nový rok a nové výzvy aj pre náš server. S príchodom nového roku sme však boli nútení trochu upraviť herné pravidlá, aby sme opäť reflektovali stav, ktorý sa na našich serveroch objavil. Okrem úpravy pravidiel ale prebehol aj výrazný bugfix update a aktualizovali sme Creative server na verziu 1.15.1! 🙂

Global:

 • Aktualizácia pravidiel: Došlo k rozsiahlej úprave rozšírených pravidiel serveru
  • § 4 Názory hráčov a autorov príspevkov v hre, na komunikačnom kanáli, alebo na webovom fóre sa nemusia zhodovať s názormi serveru MidasCraft.sk. Zodpovednosť za obsah v takom prípade nesie výhradne jeho autor.
  • § 12 Hráči majú právo na informácie o pripravovaných herných featurách, ktoré server pripravuje a to formou devel blogu.
  • § 13 Server má právo vytvoriť akýkoľvek subserver, ktorého obsah je limitovaný pre Donatorov alebo Donatorov+ a nie je prístupný iným hráčom. Tento server sa riadi osobitnými pravidlami.
  • § 14 Hráči s rankom Donator alebo Donator+ majú právo na prístup na servery, ktoré sú určené exkluzívne hráčom s uvedeným rankom. Hráči nesúci rank Hráč, nemajú prístup na vývojové servery.
  • § 54 V zmysle právnej úpravy Slovenskej republiky je server povinný na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o hráčoch systémom. Z uvedeného dôvodu vás preto žiadame, aby ste sa v rámci diskusie na hernom serveri, komunikačnom serveri, alebo webe serveru zdržali takého konania a komentárov, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone a to najmä: zákaz rasistických príspevkov, príspevkov podnecujúcich k násiliu, alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine a podobne.
  • § 88 Hráč, ktorý preukázateľne vyhlási verejne, alebo súkromne, že využíva nepovolené podporné programy je vnímaný ako hráč, ktorý sa doznal k porušeniu pravidiel a je posudzovaný podľa platnej úpravy.
  • § 89 Hráč, ktorý sám seba bezdôvodne obohatí sa potrestá.
  • § 90 Bezdôvodným obohatením je predovšetkým majetkový prospech získaný plnením bez dôvodu, plnením z neplatného úkonu, plnením z dôvodu, ktorý opadol, z nepoctivých zdrojov. Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.
  • § 91 Prísne sa zakazuje akékoľvek medziserverové obchodovanie a to či už darovaním, výmenou alebo iným spôsobom, ktorý nie je povolený serverom.
  • § 92 Výnimku z medziserverového obchodovania tvorí prípad, ak sa hráč rozhodne darovať kľúče členovi admin teamu, ktorý je na danom serveri zodpovedný za organizáciu eventov. Člen admin teamu tieto kľúče prevezme, zapíše ich počet a využije ich výhradne pre účely eventu.
  • § 172 Vo free roomkach je prísne zakázané púšťať hudbu, otravné zvuky, nahrávať / streamovať, či používať meniče hlasu. Zároveň je zakázané pripojiť na server vlastného neautorizovaného music / voice bota.
  • § 213 Hráč, alebo člen admin teamu, ktorý závažným spôsobom naruší alebo marí priebeh vyšetrovania sa primeraným spôsobom potrestá.
  • § 214 Hráč, ktorý má k dispozícii dôkaz proti inému hráčovi, alebo členovi admin teamu, je povinný tento dôkaz na požiadanie vydať vyšetrujúcemu členovi BSM.
  • § 215 V prípade, že hráč odmietne vydať dôkaz proti inému hráčovi, ktorý má k dispozícii, potrestá sa hráč, ktorý tento dôkaz nevydal z dôvodu marenia vyšetrovania.
  • § 231 V prípade, že sa na serveri vyskytne situácia, ktorú tento zákonník neupravuje, použijú sa pri rozhodovaní primerane ustanovenia relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa pre daný prípad použijú ako východiskové.
 • Pridaná novinka: Boli pridané pravidlá upravujúce fungovanie na Slimefun serveri
 • Aktualizácia: Aktualizované pluginy na podporu rôznych protokolov pre hru na našom serveri.
 • Aktualizácia: Medzi povolené módy bol zaradený mód: “Better PVP “Fair-play”
 • Aktualizácia: Pridané drobné vizuálne úpravy webu MidasCraftu
 • Aktualizácia: V prípade balíčka “Zmena herného účtu” bola zmenená donate výška na 10 € z dôvodu časovej náročnosti a vyťaženosti pri realizácii týchto úkonov.

Creative server:

 • Aktualizácia: Server bol aktualizovaný na verziu 1.15.1 a optimalizovaný na fungovanie na tejto verzii.
 • Aktualizácia: Vzhľadom na výkon serveru bol znížený počet hráčov, ktorí súčasne môžu hrať na Creative serveri na 15 hráčov.
 • Aktualizácia: Aktualizácia viacerých kľúčových pluginov na najnovšiu verziu s cieľom optimalizácie serveru.
 • Oprava chyby: Oprava viacerých drobných chýb súvisiacich s fungovaním Creative serveru.

Slimefun server:

 • Pridaná novinka: Bola pridaná novinka v podobe subpluginu Barrels pre Slimefun
 • Pridaná novinka: Boli pridané pravidlá určujúce fungovanie Slimefun serveru
 • Pridaná novinka: V čase medzi 22:00 až 08:00 prebieha na serveri 2.5 XP event
 • Oprava chyby: Vegán Martin vymieňal nesprávne ovocie za nestackovateľné ovocie. Chyba bola odstránená.
 • Odstránené: Crook nebol funkčný. Crook bol vypnutý v konfiguračnom súbore.

RPG server:

 • Oprava chyby: V chestskách v Atlantíde sa stále objavovali staré mapy od pokladov. Chyba bola odstránená.
 • Oprava chyby: Pri odpojení a následnom odpojení sa nesprávne zobrazovali súradnice na mape. Táto chyba bola odstránená.
 • Aktualizácia: Bankár Herón v Midapolise ponúka teraz na výmenu za hlasovacie vouchery Anjelskú lopatu.
 • Pridaná novinka: Na web boli pridané popisy nových dungeonov z updatu 1.15
 • Oprava chyby: Opravená chyba, že sa brána nevypínala a ostávala aktívna. Táto chyba bola odstránená.
 • Oprava chyby: Opravená chyba s prenájmom domčekov v Bestoniu a expiráciou prenájmu brány. V prenajatých domčekoch boli umiestnené náhradné aktivačné lístky.

Survival Server:

 • Oprava chyby: Opravená kritická chyba s World Editom na verzii 1.15.1
 • Oprava chyby: Hráčom bolo umožnené modifikovať vlajku “phantomspawn” v rámci pluginu Residence.
 • Oprava chyby: Opraveno viacero drobných chýb v rámci serveru.

SkyBlock server:

 • Oprava chyby: Opravená chyba s pridávaním LB v Mobaréne.
 • Oprava chyby: Pridaná informácia k príkazu /is reset o tom, že v prípade vymazania ostrova dôjde k celkovému vymazaniu inventáru.
 • Oprava chyby: Na /warp Shop bolo pridané NPC, ktoré mení odpadky z LB za LB.

Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!