Nábor na Helpera / Eventera / Streamera / Content Creatora [30.01.2020 – 13.02.2020]

Zimná sezóna je v plnom prúde, rovnako je tu pre školopovinných aj polrok. Keďže v uplynulom období sa udiali v našom ateame zmeny, vyhlasujeme nový nábor na rôzne pozície v rámci serveru.

Z toho dôvodu vyhlasujeme náborové konanie na pozíciu Helper pre nasledujúce servery:

 • Helper RPG Server (predpokladaný počet prijímaných helperov: 2)
 • Helper Survival Server (predpokladaný počet prijímaných helperov: 1)
 • Helper Skyblock Server (predpokladaný počet prijímaných helperov: 1)
 • Eventer Survival Server (predpokladaný počet prijímaných eventerov: 1)
 • Eventer Skyblock Server (predpokladaný počet prijímaných eventerov: 1)
 • Streamer / Content Creator: 2 (ide nám o to, že hľadáme človeka, ktorý by aktívne streamoval zo serveru rôzne lets playe pre menšie ale aj väčšie publikum)

Vzor prihlášky na Helpera / Eventera / Streamera / Content Creatora

 • Herný nickname: (Váš herný nickname tak, ako ho používate na serveri)
 • Vek: odporúčaný vek 15 rokov (minimálny vek 13 rokov s tým, že každý prípad pod 15 rokov posudzujeme individuálne)
 • Pozícia na ktorú sa hlásite: Helper
 • Server v rámci ktorého sa na pozíciu hlásite: RPG / Survival 1.15.2 / Slimefun Survival / Skyblock
 • Ako dlho hráte na serveri:
 • Ako dlho hráte Minecraft:
 • Koľko času denne ste ochotní venovať serveru:
 • Dôvod prečo chcete byť Helperom práve na MidasCrafte:
 • Vymenujte aspoň 10 príkazov, ktoré by mal Helper poznať (príkazy ako /OP, /res a /Essentials sa nepočítajú):
 • Vymenujte aspoň 10 pravidiel a vysvetlite ich význam:
 • Boli ste už v minulosti Helperom alebo adminom na inom serveri? Ak áno, uveďte pozíciu a jeho názov:
 • Napíšte nám niečo o sebe (minimálne 255 znakov):

Vyplnenú prihlášku nám pošlite do tejto sekcie. Všetci uchádzači, ktorí si podajú prihlášku budú pozvaní na prvé kolo v podobe krátkeho vstupného testu, na základe ktorého výsledku vás pozveme na druhé kolo v podobe ústneho pohovoru.

Osobnostné predpoklady na uchádzača na Helpera / Eventera / Streamera / Content Creatora

Čo od uchádzačov vyžadujeme?

 • gramatiku  mýliť sa je ľudské, ale mílyť sa nie je v poriadku. Preto od helperov očakávame znalosti základnej gramatiky a rozlišovanie ypsilonov od mäkkých i.
 • flexibilitu – práca Helpera často vyžaduje rýchle reakcie a možnosť prispôsobovania vecí na požiadanie. Ak niekto spracuje na stavbe týždeň a vyzerá to hrozne, nie je to dobrý znak.
 • skúsenosti – čím viac ich máš, tým lepšie. Náš server uvíta najmä tých, ktorí už mali do činenia so stavbami.
 • zmysel pre humor – na MidasCrafte prevláda dobrá nálada a vtipmi nešetríme. Ak rovnako patríš medzi veselé kopy a neurazí ťa každá poznámka, si náš človek

Vopred sa tešíme na vaše prihlášky. Uchádzači budú pozývaní na písomný test, rovnako ako aj na ústny test priebežne počas celého obdobia náboru.

UPOZORNENIE: Z prijímacieho konania si server vyhradzuje vylúčiť hráčov, ktorí nespĺňajú podmienky, alebo hráčov, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi z morálneho profilu bez udania dôvodu.