Geldar odložený a chystané zmeny… [Devel blog]

Dobré správy sa šíria rýchlo, zlé síce pomalšie, no napriek tomu je ich treba oznámiť. Volím preto cestu férového a priameho oznámenia – bohužiaľ Geldar na RPG serveri do termínu 01.06.2020 nestíhame.

Geldar nestíhame

Aj keď sa vám to nemusí zdať, uplynulé takmer tri mesiace počas ktorých čelíme koronakríze, koronaprázdninám a pod. vplývali aj na nás. Ako admin team sme unavení, vyšťavení a to nielen po stránke fyzickej, ale predovšetkým po stránke psychickej – jednoducho je to ťažké. Do hry však u viacerých členov admin teamu vstúpili okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť a aj napriek tomu, že Geldar je hotový tak na 90%, stále nám chýba dokončiť niektoré mechaniky. Niektorým z nás na to chýba čas, iným chuť – z pochopiteľných dôvodov, ktoré tu už nebudem ďalej rozoberať. Samotný Geldar sme chceli vypustiť pred letnými prázdninami – to stále stíhame, avšak nebude to k termínu 01.06.2020.


Čo stíhame?

Naopak podarilo sa nám pripraviť v rámci nadchádzajúceho updatu niekoľko noviniek, ktoré hráčov na RPG serveri čakajú a ktoré pravdepodobne v termíne plánovanej odstávky 01.06.2020 stihneme. Medzi tieto veci patria napríklad klany, ktorých “hlavná registrácia” prebehne počas odstávky, v podstate v rámci týchto vecí je už všetko pripravené, takže nie je dôvod, aby sme to zdržiavali a vydali až s Geldarom. Rovnako pribudne aj tzv. ItemInfo, čiže stačí ak do chatu napíšete nasledujúci znak [i] a automaticky ostatní hráči na serveri uvidia, aký item máte v ruke. Milá a užitočná vychytávka. Rovnako spustíme aj systém levelovania hráčskeho účtu, ktorý v prvej fáze bude úzko prepojený s tzv. custom achievementami na našom serveri. Pre hráčov sme pripravili viac ako 120 custom achivementov, takže sa máte na čo tešiť.

Zároveň sme usilovne pracovali nad možnosťou vylepšenia chatu pred antispam a antiflood, keďže vzniká čoraz viac nových serverov a veľa ľudí má potrebu robiť si na ne reklamu práve na našom serveri. Čiže v rámci updatu, ktorý stíhame bude aj vylepšená ochrana pred spammermi a floodermi.

Veľkú zmenu však chystáme v súvislosti s potionmi a keďže sme teraz posunuli Geldar, veríme, že nový dungeon v ktorom sa budú dať nájsť unikátne nevykraftiteľné potiony, ktoré budú strážiť čarodejnice potesí nejedného hráča. Zároveň však upozorňujeme, že vypneme možnosť tzv. stackovateľných potionov, keďže veľké množstvo hráčov využívalo tento herný bug.

Veľmi veľkou featurou, ktorú chystáme pre server bude zobrazovanie času od spawnu posledného bossa na serveri – v praxi to znamená, že po prejdení na konkrétnu sekciu webu sa vám ukáže, či je, alebo nie je niektorý z bossov pripravený na boj. O túto featuru ste nás už dlho žiadali, konečne sa nám ju podarilo technicky zrealizovať a aktuálne je v alfa štádiu testovania. Nedokážeme preto povedať, že či bude vypustená s chystaným update, alebo až s Geldarom.


Survival a zmeny pravidiel od 1.16+

Výraznou zmenou, ktorú by podľa všetkého mala priniesť verzia 1.16 je zmena páve na poli redstone obvodov a pokiaľ Mojang dodrží, čo sľúbil, tak v tom prípade to bude znamenať veľkú úľavu na poli pravidiel o redstone obvodoch – to však bude platiť pre Survival obvody. Automaticky by s prechodom na verziu 1.16 mali prestať fungovať tzv. “Zero-Tick farmy”, ktoré najväčšou mierou preťažujú server. V tejto súvislosti preto nebude zo strany admin teamu potrebné dodatočné schvaľovanie redstone obvodov, nakoľko by to malo byť poriešené priamo hrou samotnou. V rámci hry budú povolené aj AFK fish farmy a mobtrapky (tie boli doteraz zakázané), pričom hráč bude zodpovedný za to, aby nepreťažovali server príliš veľkým množstvom mobov.  Povolené budú vo väčšej miere aj tzv. Guardian farmy. Samozrejme, všetky tieto zmeny sú zatiaľ v štádiu avizované, ale nie sú ešte v platnosti.

Čo sa ale meniť nebude, budú počty entít a tile-entít na chunk, tieto veci zostanú zachované tak, ako sú. V súvislosti s Nether update 1.16 zvažujeme aj možnosť vytvárania rezidencií v Netheri, čo by však znamenalo nemožnosť pravidelného resetu netheru, alebo resetovania netheru aj s obsahom vytvorených rezidencií. To sú jednoducho veci, ktoré si musíme ešte ujasniť a otestovať predtým, ako pôjde 1.16tka do obehu.


Čo sa naopak sprísni?

V niečom uvoľňujeme a v niečom budeme pritvrdzovať. V tomto prípade, jednoznačne pribudne do pravidiel tzv. inštitút poškodzovania dobrého mena serveru prostredníctvom ohovárania, uvádzania nepravdivých alebo polopravdivých informácií, zosmiešňovanie serveru a pod. a to aj mimo prostredia nášho serveru. Pokiaľ totiž niektoré indivíduá majú potrebu na náš server kydať a nadávať, nevidím absolútne žiadny dôvod na to, aby na našom serveri hrali ďalej. Opätovne sa sprísni to, že žiadosti o unban, mute a warny sa za žiadnych okolností nebudú prejednávať na Teamspeak serveri. Rovnako sa sprísni aj inštitút podania sťažnosti na člena admin teamu a rozšíri sa o nutnosť doloženia dôkazu – keďže doteraz stačilo zo strany hráča obviniť iba člena admin teamu a BSM sa tým muselo zaoberať, po novom sa BSM bude zaoberať iba relevantnými podnetmi, ktoré sa budú opierať o dôkaz, nie o tvrdenie typu “jedna baba povedala”.


Môj osobný odkaz

Osobne ma mrzia viaceré situácie, ku ktorým došlo počas koronaprázdnin na serveri, či už na RPG serveri alebo na Survivale. Boli spôsobené ťažkým psychickým rozpoložením hráčov, admin teamu, ale aj mňa a uznávam, že pri niektorých situáciach som si nedokázal udržať patričný odstup a nadhľad. To sa budem snažiť aj v rámci uvoľňovania opatrení zmeniť. Tým, ktorým sa to týka vyjadrujem moje úprimné ospravedlnenie.

Zároveň však konštatujem, že aj napriek niektorým bolestivým zásahom sme dokázali server dostať na smer, ktorý som mu vytýčil na začiatku – a to aby bol kvalitný a hlavne pre slušných hráčov. Domnievam sa, že veľkú časť toxickej komunity sme zo serveru eliminovali a v budúcnosti budeme v týchto snahách pokračovať. Nejde o kvantitu hráčov, ale o kvalitných hráčov. A nezabudnite, iba spolu zvládneme to…

 

~Kamzík~


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!