Zmeny v hráčskych shopoch

Vzhľadom na to, že sme v poslednej dobe od vás obrdžali spätnú väzbu súvisiacu s “predraženými” obchodmi na jednotlivých serveroch a nejednoznačnými pravidlami, rozhodli sme sa pre vás pripraviť menšiu úpravu pravidiel, týkajúcu sa shopov a prenájmov jednotlivých shopov.

UPOZORNENIE: Už vytvorené shopy majú čas na úpravu svojich shopov do 14 dní od zverejnenia tohto oznámenia, teda do 11.06.2020

Shopy sú základom ekonomiky na všetkých podserveroch MidasCraftu (RPG, Survival a Slimefun). Obchody sú schvaľované členom AT a kontrolované každý mesiac či naďalej splňujú podmienky pre ich prevádzku.

RPG

Cena licencie 100 000 €
Minimálna cena výkupu 20% z predajnej ceny
Počet výkupných chestiek 1/5*
  • Cena za každého ďalšieho spolumajiteľa shopu je 20 000 €
  • Shop musí byť zaplatený do 3. dňa v danom mesiaci
  • Nesmie byť viac ako 20% chestiek prázdnych, tj. udržovať shop plný

Survival

Cena licencie 20 000 €
Minimálna cena výkupu 20% z predajnej ceny
Počet výkupných chestiek 1/5*
  • Cena za každého ďalšieho spolumajiteľa shopu je 4 000 €
  • Shop musí byť zaplatený do 3. dňa v danom mesiaci
  • Nesmie byť viac ako 20% chestiek prázdnych, tj. udržovať shop plný

Slimefun

Cena licencie 2500 €
Minimálna cena výkupu 20% z predajnej ceny
Počet výkupných chestiek 1/5*
  • Cena za každého ďalšieho spolumajiteľa shopu je 500 €
  • Shop musí byť zaplatený do 3. dňa v danom mesiaci
  • Nesmie byť viac ako 20% chestiek prázdnych, tj. udržovať shop plný

*Pokiaľ máte v shope 50 predajných chestiek tak minimálne 10 musí byť na predaj s výkupom.