Zmena rozšírených pravidiel serveru!

Vzhľadom na to, že sa nám tu v poslednej dobe rozmohlo vo veľkej miere špekuľovanie a snaha obísť pravidlá serveru a rozšírené pravidlá serveru, rozhodli sme sa pristúpiť k zmene a lepšej špecifikácii niektorých problémových aspektov našich drahých pravidiel. Zároveň však prinášame možnosť pre hráčov prispieť k tvorbe nových pravidiel do hry formálnym a oficiálnym spôsobom.


Rozšírené pravidlá serveru

 • Pridaná novinka:
  • Pridaný § 245: Špecifické herné mechaniky a situácie sa upravia pravidlá pre každý herný server osobitne v pravidlách serveru.
  • Pridaný § 246: Prevádzku obchodov (chest-shop) na jednotlivých serveroch upraví osobitný predpis na webe serveru.
  • Pridaný § 247: PVP na jednotlivých serveroch a jeho nastavenia upraví osobitný predpis na webe serveru.
  • Pridaný § 248: Postavenie a fungovanie klanov na RPG serveri upraví osobitný predpis na webe serveru.
  • Pridaný § 249: Postavenie a fungovanie senátu na RPG serveri upraví osobitný predpis na webe serveru.
  • Pridaný § 250: Úprava pravidiel podľa § 245, § 246, § 247, §248 a § 249 nemusí podliehať predchádzajúcemu ohlasovaniu a hráči majú povinnosť sledovať tieto zmeny.
  • Pridaný § 251: Hráč má právo požiadať o zmenu pravidiel prostredníctvom herného fóra hry predpísaným spôsobom, pričom je dôležité zachovanie formálnej stránky návrhu na zmenu pravidiel serveru. Akýkoľvek iný spôsob žiadosti o zmenu pravidiel než prostredníctvom herného fóra bude automaticky zamietnutý. O zmene pravidlách serveru rozhoduje vedenie serveru.
  • Pridaný § 252: Prejudiciálne výklady pravidiel uverejnené na hernom fóre serveru majú silu pravidiel.
  • Pridaný § 253: Pokiaľ člen podpory na webe podpory prehlási ticket za uzavretý, hráč ho môže spätne otvoriť iba v odôvodnených prípadoch. Za dôvodný prípad sa považuje pridanie nových dôkazov. Za dôvodný prípad sa nepovažuje vyjadrenie názoru na vyriešenie ticketu, alebo na server. V prípade zneužívania tejto funkcie je možné hráčovi udeliť trvalý ban na webe.
  • Pridaný § 254: Používanie vulgarít akéhokoľvek druhu, osočení, urážok alebo iných invektív voči členom podpory serveru, alebo voči iným hráčom v rámci komunikácie s hernou podporou nie je povolené a bude sa trestať.
  • Pridaný § 255: Herná podpora si vyhradzuje právo odmietnuť komunikáciu s hráčom, ktorého konanie je v rozpore s dobrými mravmi, alebo zákonmi Českej či Slovenskej republiky.
  • Pridaný § 256: Herná podpora neposkytuje oficiálnu podporu ani riešenie problémov na platforme Discord.
  • Pridaný § 257: Vedenie serveru rozhodne o návrhu na zmenu pravidiel predloženého v zmysle § 251 do 14 dní. V prípade, že existuje prekážka na zmenu pravidiel, oznámi sa navrhujúcemu hráčovi, ktorý má možnosť návrh upraviť, alebo vziať späť tak, aby bol v súlade s existujúcou prekážkou.
 • Opravená chyba: Opravené číslovanie paragrafov nasledujúcich po § 257
 • Opravená chyba: Opravené viaceré drobné gramatické či štylistické chyby v Rozšírených pravidlách serveru.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!

 

 

 

Pridaná novinka: