Update na verziu 1.16a – Geldar Update

Dlho očakávaný a ohlasovaný Geldar update je konečne tu! Priznajte sa, že ste už ani nedúfali? Popravde, miestami ani my, dalo nám to zabrať a hlavne celáý tá vec okolo pandémie nového koronavírusu nám veci podstatne skomplikovala. No ale našťastie sa nám to podarilo vyriešiť, tak sa preto poďme pozrieť na to, čo všetko sa pridáva / mení a odstraňuje týmto updatom.

Global

 • Zmena pravidiel:
  • Survival server:
   • Pridané nové pravidlo: [32] Hráč, ktorý získa Creeper spawner z pokladov alebo výmenou a chce zriadiť XP farmu je povinný tento zámer konzultovať s členom admn teamu na úrovni Administrátor vopred, pričom administrátor musí tento zámer schváliť. V prípade creeper farmy sa uplatňuje pravidlo, že v danom chunku sa nesmie stackovať viac ako 70 a nesmie dochádzať k explóziam Creeprov. Hráč môže využívať creeper farmu v čase od 22:00 do 12:00. Mimo týchto časov je prevádzkovanie Creeper farmy zakázané. Akékoľvek nadmerné preťažovanie serveru Creeper farmou bude viesť k jej zrušeniu.
   • Pridané nové pravidlo: [33] Je prísne zakázané ďalej enchantovať, alebo opravovať na kovadline itemy vytvorené serverom.
  • RPG server:
   • Pridané nové pravidlo klanov: [15] Klan má právo založiť si, vlastniť a používať Guardian mobfarmu pre potreby členov klanu. Táto Guardian mobfarma musí byť schválená členom admin teamu a nesmú byť porušené ustanovenia o verejnej farme.
   • Pridané nové pravidlo klanov: [16] Vstup do lokality Kráľovstvo Geldar je určený iba pre členov klanu, ktorí su registrovanými členmi uvedenými na výveske v Senáte. Vstup do lokality Kráľovstvo Geldar nie je pre členov klanu spoplatňované.
   • Pridané nové pravidlo klanov: [17] Pre vstup do lokality Kráľovstvo Geldar je potrebný minimálny level klanu na úrovni levelu 5.
   • Zmena pravidla klanov: [17] Senát na svojich zasadnutiach môže prejednávať: návrh na postavenie člena admin teamu dočasne mimo službu v prípade preukázateľného porušenia pravidiel serveru. Konečné rozhodnutie o prijatí a vykonaní tohto návrhu je na majiteľovi serveru.
  • Rozšírené pravidlá serveru:
   • Zmena pravidla: § 192 Členom BSM musí byť v prípade vyšetrovania člena admin teamu aj jeden hráč z prostredia komunity hráčom s rankom Hráč, Donator, Donator+, Senátor alebo ExAdmin. Tento člen je menovaný senátom a pri vyšetrovaní poskytuje admin teamu plnú súčinnosť.
   • Zmena pravidla: § 212 Konečné rozhodnutie v prípadoch riešených BSM vo vzťahu k administrátorom má vždy majiteľ serveru. Príslušníci BSM majú povinnosť pri komunikácii s majiteľom navrhnúť ďalší postup resp. udelenie trestu v zmysle rozšírených pravidiel serveru, etického kódexu admin teamu a interných zásad správania sa člena admin teamu. Trest udelený členovi admin teamu v prípade porušenia pravidiel sa zverejní na webe serveru.
 • Pridaná novinka: Na serveri beží aktuálne letná akcia na podporu serveru v podobe získania kľúčov! Viac info v sekcii VIP.
 • Oprava chyby: Boli opravené viaceré drobné chyby v rámci siete Bungeecord súvisiace s API verzie 1.16.1.
 • Oprava chyby: Prebehla bezpečnostná kontrola serveru a zabezpečenie potencionálnych chýb v zabezpečení.

RPG server

 • Pridaná novinka: Na server bola pridaná nová lokalita Kráľovstvo Geldar. Lokalita je dostupná výhradne pre klany a ich členov, pričom minimálny level klanu musí byť level 5. Ide o time lock-dungeon, ktorý sa bude spúšťať každú sobotu o 20.00
 • Pridaná novinka: Na server bol pridaný nový time-lock dungeon typu LuckyBlock hunt vo WildLands. Nájdete ho po vstupe do lokality, prejdete úvodným mostom a následne na pravej strane.
 • Pridaná novinka: Na server bol pridaný nový dungeon – Bažina Farcroft – zameraný na boj s čarodejnicami a čarodejníkmi. Hráči majú šancu v ňom získať epické potiony, ktoré môžu využiť v PVP alebo PVE boji na serveri.
 • Pridaná novinka: Pristúpili sme ku komplexnému reworku LuckyBlockov, ktoré sa teraz delia na 3 druhy:
  • Light LuckyBlocky [zelené] – najnižšia kategória LuckyBlockov, kde je šanca na získanie pokladu, ale rovnako veľká šanca na to, že na vás čaká nepríjemné prekvapenie
  • Standard LuckyBlocky [žlté] – štandardné LuckyBlocky pri ktorých sme zlepšili loot a zároveň sme zmenšili šancu na to, že vás bude čakať nepríjemné prekvapenie v podobe “unlucky blocku”.
  • Ultra LuckyBlocky [červené] – LuckyBlocky najvyššej hodnoty, ktoré obsahujú najvyššie šance na dobrý loot, rovnako ako aj vyššie šance na zisk kľúčov. Šanca na nepríjemné prekvapenie v podobe “unlucky blocku” je veľmi nízka.
 • Pridaná novinka: Na server bola pridaná nová lokalita nazvaná Bažina Farcroft, kde máte možnosť získať vzácne druhy Potionov.
 • Pridaná novinka: Na server bol pridaný nový item nazvaný Roma Victrix – ide o legendárny meč, získateľný v Kráľovstve Geldar.
 • Pridaná novinka: Na server bola pridaná nová helma nazvaná Roma Galea – získateľná v Kráľovstve Geldar.
 • Pridaná novinka: Na server bol pridaný nové levelovateľné brnenie nazvané Brnenie Lorica Manica – ide o legendárne brnenie, aktuálne nový endgame item, získateľný v Kráľovstve Geldar.
 • Pridaná novinka: Na server bol pridaný nový štít nazývaný Roma Scutum, získateľný v Kráľovstve Geldar.
 • Pridaná novinka: Na server bol pridaný nový item nazvaný Geldarská ťažobná sekera – ide o vysokoefektívnu ťažobnú sekeru, získateľnú v Kráľovstve Geldar.
 • Pridaná novinka: Na server bol pridaná nový item nazývaný Aigis – ktorý po aktivácii zvýši level hráča o +1 level skúseností, získateľný v Kráľovstve Geldar.
 • Pridaná novinka: Na server bol pridaný nový item nazývaný Geldarský zabijak – ide o nelegálnu látku, získateľnú v Kráľovstve Geldar.
 • Pridaná novinka: Na server bol pridaný nový item nazývaný Haluškár – ide o nelegálnu látku, získateľnú v Kráľovstve Geldar.
 • Aktualizácia: Bol aktualizovaný obsah pokladov na /warp Poklady
 • Oprava chyby: Opravili sme výraznú chybu spôsobenú nesprávnym nakopírovaním chunkov, čím sa poškodila dedinka Garoar.
 • Oprava chyby: Opravili sme poškodené vytáčacie zariadenie na /warp Brana
 • Zmena: Zmenil sa harmonogram time-lock Dungeonov odteraz sa budú spúšťať v nasledujúcich dňoch a časoch:
  • Jaskyne Ira Interiorem, každý Pondelok o 20.00
  • WildLands LuckyBlock Hunt, každý Utorok o 20.00
  • Tripolis LuckyBlock Hunt, každú Stredu o 19.00
  • Valafarova ľadová pevnosť, každý Štvrtok o 20.00
  • Chrám bohyne Hekaté, každý Piatok o 19.00
  • Kráľovstvo Geldar, každú Sobotu o 20.00
  • MidaPolis LuckyBlock Hunt, každú Nedeľu o 19.00

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.


Survival 1.16.1

 • Pridaná novinka: Pripravili sme pre hráčov verejnú dynmapu Survival serveru na verzii 1.16.1. Nájdete ju na tomto odkaze: https://dynmap-survik.midascraft.sk/
 • Pridaná novinka: Krompáč zabudnutia je odteraz Netherite.
 • Oprava chyby: Opravená drobná chyba súvisiaca s VoteParty pri ktorej ukazovala hláška nesprávny čas rozdelenia odmien.
 • Oprava chyby: Doplnené popisy svetov po vstupe hráča do sveta pre lepšiu orientáciu.
 • Oprava chyby: Pre Donatorov a Donatorov+ bol spustený TreeAssist za bežných podmienok.
 • Oprava chyby: Opravené a sfunkčnené MidasEggs
 • Oprava chyby: Medzi chytiteľných mobov do MidasEgss bola pridaná Panda a Líška
 • Oprava chyby: Zrušili sme čakací cooldown pri teleportoch
 • Oprava chyby: Opravené menšie chyby súvisiace so Sokratesom
 • Oprava chyby: Opravená chyba s tým, že sa nespawnovali looty vo všetkých chestkách v aréne
 • Oprava chyby: Opravené viaceré chyby súvisiace s pokladmi

 Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!