Prázdninová amnestia a bugfix update 1.16b

Ako ste si určite všimli, prebiehajú letné prázdniny (ja som si to osobne všimol popri korone len tak BTW).  Vzhľadom na to, že náš banlist sa (zase) poriadne rozrástol, rozhodli sme sa udeliť všeobecnú amnestiu banom.

Všeobecné:

 • Udelená amnestia: Udelená amnestia hráčom, ktorí spáchali menšie, či vážnejšie prehrešky v období do 25.07.2020
 • Výnimky v rámci amnestie: Amnestia nebola udelená extrémne toxickým hráčom, resp. hráčom, ktorých považujeme za bezprostrednú hrozbu pre server.

Pozn. od Kamzíka: Nedá mi nenapísať niekoľko poznámok k tejto amnestii – pri jej udeľovaní som musel veľmi dlho premýšľať, nakoľko v tejto veci nepanoval ani jednoznačný názor v rámci admin teamu, výhrady voči amnestii boli ku konkrétnym jedincom, ako aj spôsobu udelenia amnestie. Rozhodol som sa pre to pri udeľovaní amnestie už neprihliadať na udalosti týkajúce sa RPG serveru a Survival serveru 1.15.2 za uplynulé mesiace, pretože neustále sa vraciať k minulosti zrejme nikomu nepomôže a treba sa pohnúť ďalej. Každý môže mať názor na túto amnestiu aký chce – či už jeho odporcovia alebo jeho podporovatelia, faktom je, že amnestia tu je. Z mojej strany je potrebné uznať, že zo strany niektorých členov admin teamu došlo k vážnym pochybeniam pri rozhodovaní a úsudku a zároveň presadzovania svojich osobných potrieb nad potreby nášho serveru. A to je jednoducho neprijateľné. Z toho dôvodu som preto aj pri rozhodovaní sa o amnestii a jej rozsahu, bral hlasy členov admin iba ako poradné hlasy. Zároveň je potrebné dodať, že doľlo k rozsiahlej reštrukturalizácii admin teamu a aj keď nie je situácia úplne ideálna, pevne veríme, že smerujeme opäť k vytvoreniu admin teamu, ktorý bude nad vecou a ktorý tu bude pre vás – hráčov.

Zoznam hráčov, ktorých tresty boli osobitne zohľadňované (to znamená, že som bral osobitný zreteľ pri udeľovaní amnestie) a voči ktorým sa amnestia vzťahuje v obmedzenej miere alebo nad mieru:

 • ForeverInMyHead – keďže hráčovi ostáva už len odpykať si exemplárny trest v trestaneckej kolónii, tento trest mu ostáva, avšak znižuje sa z pôvodnej hodnoty 20 dvojbedien na 15 dvojbedien. Trest je potrebné si odpykať v trestaneckej kolónii najneskôr do 15.10.2020 v opačnom prípade sa udelí trvalý ban. Žiadne ďalšie zníženie trestu neprichádza do úvahy.
 • Bxrd3r – hráčovi sa udelený trest s dodatkom NoUNB zrušuje a ponecháva sa trest trvalého banu.
 • Misaczek – hráčovi sa udelený trest v trestaneckej kolónii zrušuje.
 • Domino222 – hráčovi sa udelený trest zrušuje, avšak resetuje sa mu úplne herný účet.
 • Yamurato – hráčovi sa udelený trest zrušuje.
 • Dunmaglass – hráčovi sa udelený trest zrušuje.
 • Uren_ – hráčovi sa udelený trest zrušuje.
 • MefistofelesCZ – hráčovi sa udelený trest zrušuje.
 • Segun27 – hráčovi sa udelený trest zrušuje.
 • Chlebicek – hráčovi sa udelený trest zrušuje.
 • GoKureCZ – hráčovi sa udelený trest zrušuje.
 • I_mia_I – hráčke sa udelený trest podmienečne zrušuje, pod podmienkou, že na serveri MidasCraft bude aktívne hrať (to znamená, že nebude len afkovať na spawne, ale aktívne sa podieľať na hraní RPG alebo Survival serveru), nebude sa dopúšťať akéhokoľvek spamu, nebude sa dopúštať urážok akéhokoľvek člena admin teamu, bude rešpektovať ich pokyny, osobitne bude rešpektovať pokyny majiteľa serveru a členov vedenia serveru a v prípade potreby pre účely serveru poskytne pomoc podľa osobitných požiadaviek. V prípade zisteného porušenia podmienky môže majiteľ v ktorejkoľvek chvíli amnestiu odvolať.

Pokiaľ ste sa nenašli na tomto zozname alebo nebol vám na serveri udelený unban, znamená to jediné – amnestia sa na vás nevzťahuje.


RPG Server

 • Pridaná novinka: Hláška v chate pri zabití bossa v dungeone teraz ukazuje aj to, kto toho bossa zabil (tzv. final hit).
 • Pridaná novinka: V rámci klanov je každému klanu pridelený špeciálny klanový štít, ktorý vám v prípade, že ho držíte v ľavej ruke pridá 1,5 armoru (podobne ako niektoré totemy). Každý člen klanu má nárok na pridelenie klanového štítu 1-krát za 14 dní. Každý klanový štít má vlastný názov a príslušnú vlajku klanu na štíte.
 • Aktualizácia: Prebehol rework MidasTreasures a počtu rýb potrebných na dosiahnutie konkrétnych levelov pokladov. V rámci nového delenia sa preto levely delia nasledujúco:
  • Level 1: 100 rýb (predtým 500)
  • Level 2: 1000 rýb (predtým 10000)
  • Level 3: 2000 rýb (predtým 20000)
  • Level 4: 3000 rýb (predtým 30000)
  • Level 5: 5000 rýb (predtým 50000)
 • Aktualizácia: V rámci reworku MidasTreasures boli upravené poklady a možné dropy v rámci pokladov. Zverejňujeme možné dropy na jednotlivých leveloch:
  • Level 1: Hádesov Poklad, Light LuckyBlock, Meč Bojovníka Damalisu, Krompáč Sesturiona, Štít strážcu Umera, Lekárnička, Zombie Spawn Egg, Water Bottle, Truhlica s jedlom, Opravovacie esencie, Shulker Box, Rôzne druhy jedla, rôzne druhy orečiek, rôzne druhy terracoty, Golden Apple, EnderPearl, rôzne predmety dennej potreby.
  • Level 2: Poseidonov Poklad, Light LuckyBlock, Standard LuckyBlock, Rigor Mortis, Meč Xiphos, Truhlica so skúsenosťami, Ochranca Midapolisu, Chicken Spawn Egg, ShulkerBoxy, Opravovacie Esencie, Sekera Vyhnanstva, Rôzne druhy jedla, rôzne druhy orečiek, rôzne druhy terracoty, Golden Apple, EnderPearl, finančná hotovosť rôzne predmety dennej potreby.
  • Level 3:  Poklad boha Dionýza, Light LuckyBlock, Standard LuckyBlock, Krompáč prekliateho baníka, Pomsta vlkov, Luciferove nohavice pýchy, Adresa brány v meste Triptolem, Adresa brány pri Zrkadlových jazerách, Špeciálny hlasovací voucher, Štít padlého náčelníka, Pig Spawn Egg, ShulkerBoxy, Opravovacie Esencie, Truhlica so skúsenosťami, rôzne druhy jedla, rôzne druhy orečiek, rôzne druhy terracoty, Golden Apple, EnderPearl, finančná hotovosť rôzne predmety dennej potreby.
  • Level 4: Poklad bohyne Deméther, Standard LuckyBlock, Ultra LuckyBlock, Luciferove pekelné ostrohy, Adresa brány pri dedinke Garoar, Adresa brány v mestečku Bestonium [na 30 dní], Rigor Mortis, Luk Hraničiara Damalisu, Štít nočnej hliadky, Truhlica so skúsenosťami, Opravovacie  esencie, HorseSpawn Egg, rôzne druhy jedla, rôzne druhy orečiek, rôzne druhy terracoty, Golden Apple, EnderPearl, finančná hotovosť rôzne predmety dennej potreby.
  • Level 5: Poklad bohyne Athény, Poklad boha Dia, Standard LuckyBlock, Ultra LuckyBlock, Elcanova Helma, Elcanovo Brnenie, Elcanove Nohavice, Elcanove Topanky, Luciferov štít, Luciferove pekelné ostrohy, Luciferove nohavice pýchy, Luciferova bojová helma, Luciferov bojový plášt, Sekera bohyne Hekaté [max. level], Časť technického nákresu, Adresa brány v Midapolise, Truhlica so skúsenosťami, Opravovacie  esencie, HorseSpawn Egg, rôzne druhy jedla, rôzne druhy orečiek, rôzne druhy terracoty, Golden Apple, EnderPearl, finančná hotovosť rôzne predmety dennej potreby.
 • Aktualizácia: Pridané informačné bannery o pokladoch na /warp Tutorial a /prequel
 • Oprava chyby: Opravené viaceré armostandy v Tripolise, ktoré boli poškodené.
 • Oprava chyby: Opravená chyba v time-lock dungeone Valafarová ľadová pevnosť, pri ktorej sa spawnovali 2 kusy Valafara. Zároveň prebehla optimalizácia počtu spawnovaných mobov v Dungeone.

Survival 1.16.1

 • Aktualizácia: Prebehla aktualizácia rezidencií o rozšírené nastavenia.
 • Oprava chyby: Do MidasEggu sa dá chytiť už aj Delfín. Aktualizovaný zoznam mobov na webe.
 • Oprava chyby: Opravené viaceré drobné chyby súvisiace s kontrolou Chatu.
 • Oprava chyby: Odstránenie Cooldown príkazu pri portovaní.
 • Oprava chyby: Opravená chyba a diera v bariérach v Mobaréne.
 • Oprava chyby: Opravená chyba, kedy príkaz /dynmapa odkazoval na dynmapu Survivalu 1.15.2
 • Oprava chyby: Opravené viaceré chyby so zabezpečovacími pluginmi serveru
 • Oprava chyby: Opravený chybný banner s MidasVote na spawne


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!