Update na verziu 1.16c – Version + Creative Update

A máme tu ďalší update súvisiaci s údržbou serveru, opravou chýb a aktualizáciou celej siete na najnovšiu verziu. Poďme sa preto pozrieť na to, čo všetko sa v rámci nášho serveru zmenilo.

Global

 • Aktualizácia Rozšírených pravidiel serveru:
  • Pridané: § 154 Po rozhodnutí člena admin teamu o vynesení rozhodnutia vo veci, má hrač právo v lehote do 24 hodín podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu, pričom toto odvolanie musí byť riadnym spôsobom zdôvodnené. V prípade, že hráč podá odvolanie vo veci, argumenty, ktoré hráč predniesol v rámci odvolania sú opätovne preskúmané. V prípade, že pôjde o relevantné argumenty, člen vedenia zmení rozhodnutie vo veci samej. Odvolanie proti rozhodnutiu neslúži na vyjadrenie názoru.
  • Pridané: § 217 Všetky postihy voči členom admin teamu a hráčom vyšetrovaných prostredníctvom BSM sú zverejňované na webovej stránke MidasCraftu.
  • Pridané: § 255 Herná podpora hráčom sa poskytuje výhradne cez ticket systém na podpore. Akákoľvek iná korešpondencia bude považovaná za nerelevantnú.
  • Upravené: (pôvodné znenie) § 155 Teamspeak server a Discord server je oficiálnym komunikačným kanálom MidasCraftu a každý hráč má právo ho využívať vo svoj prospech. (nové znenie) § 155 Teamspeak server je oficiálnym komunikačným kanálom MidasCraftu a každý hráč má právo ho využívať vo svoj prospech.
  • Upravené: (pôvodné znenie) § 156 Teamspeak server a Discord server môžu využívať aj hráči, ktorí nehrajú aktívne na serveri MidasCraft pre svoje osobné potreby. (nové znenie) § 156 Teamspeak server môžu využívať aj hráči, ktorí nehrajú aktívne na serveri MidasCraft pre svoje osobné potreby.
  • Upravené: (pôvodné znenie) § 157 Teamspeak server a Discord server môžu využívať aj streameri, ktorí ho využívajú na vylepšenie kvality streamov. (nové znenie) § 157 Teamspeak server môžu využívať aj streameri, ktorí ho využívajú na vylepšenie kvality streamov.
  • Upravené: (pôvodné znenie) § 174 Multiúčet na Teamspeak serveri a Discord serveri je zakázaný. (nové znenie) § 174 Multiúčet na Teamspeak serveri je zakázaný.
  • Upravené: (pôvodné znenie) §180 Je zakázané na Teamspeak serveri a Discord serveri prevádzkovať MusicBota bez povolenia správcu, alebo majiteľa serveru. (nové znenie) § 180 Je zakázané na Teamspeak serveri prevádzkovať MusicBota bez povolenia správcu, alebo majiteľa serveru.
 • Aktualizácia: Na všetkých serveroch došlo pre potreby admin teamu k vylepšeniu Vanishu, aby pri prípadnom videodôkaze, alebo screenshotoch boli pre žiadosti o unban doložené všetky relevantné skutočnosti.
 • Oprava chyby: Hráčom sa nesprávne zobrazovalo logo serveru v Serverliste. Táto chyba bola opravená.

Creative

 • Aktualizácia: Creative server bol kompletne aktualizovaný na poslednú stable verziu 1.16.1
 • Aktualizácia: Boli vyčistené staré pozemky, ktoré nespĺňali žiaden účel, alebo zbytočne preťažovali server (vďaka za trpezlivosť patrí vitcz)
 • Oprava chyby: Bol zakázaný spawn withera
 • Oprava chyby: Bolo zakázané portovanie sa portálom do Endu
 • Oprava chyby: Opravená kritická chyba s CoreProtectom
 • Oprava chyby: Informácie o pozemkoch sa zobrazujú korektne
 • Pridaná novinka: Creative server teraz podporuje pripojenie od verzie 1.12 – 1.16.2. Podmienkou je, nemať veľký počet módov na nižších verziách v opačnom prípade hrozí reálny pád herného klienta.
 • Pridaná novinka: Na Creative server bol pridaný Sonický skrutkovač, ktorí Donatori a Donatori+ môžu využiť na tvorbu armorstandov
 • Pridaná novinka: Na Creative server bola pridaná Baterka pre Donatorov a Donatorov+

RPG server

 • Pridaná novinka: Adresa brány do krajiny Telnarth bola pridaná do Pokladu Boha Re
 • Pridaná novinka: Cooldown Bossa Mortimera sa zobrazuje na webe
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba, kedy za určitých okolností sa bolo možné portnúť do Addolanu bez poplatku ingame money
 • Oprava chyby: Vadné oko boha Re z Titánskeho pokladu je možné vymeniť u Pustovníka Dana v Addolane
 • Oprava chyby: Oprava chyby pri ktorej sa nesprávne zobrazoval popisok počtu Diamantov z LuckyBlockov
 • Oprava chyby: Oprava chyby pri ktorej nebolo možné za určitých okolností zabiť boha Anubisa
 • Oprava chyby: Pri skončení eventu “Jaskyne Ira Interiorem” to hráčov portovalo na spawn Addolanu, avšak v dôsledku toho v tom momente to portlo aj hráčov, ktorí sa snažili zabiť Nekromanta. Rádius na portovanie hráčov z jaskýň bol zmenšený
 • Reset: Bol zresetovaný Ťažobný svet. Všetky truhlice z pokladov, ktoré sa nachádzajú v ťažobnom svete boli stratené.
 • Reset: Bol zresetovaný Nether svet.

SemiVanilla server

 • Aktualizácia: Prebehla aktualizácia jadra serveru na najnovšiu funkčnú verziu 1.16.1
 • Pridaná novinka: SemiVanilla server teraz podporuje pripojenie od verzie 1.12 – 1.16.2. Podmienkou je, nemať veľký počet módov na nižších verziách v opačnom prípade hrozí reálny pád herného klienta.

Survival 1.16.1

 • Pridaná novinka: V rámci scoreboardu bola pridaná informácia o aktuálnej hodnote TPS serveru
 • Pridaná novinka: Do hry bola pridaná darovacia truhla, kde hráči môžu podľa svojho váženia darovať veci iným, chudobnejším hráčom. Nájdete ju na /warp Truhla, alebo /truhla
 • Pridaná novinka: Do hry bol pridaný Sonický skrutkovač, ktorý umožňuje manipuláciu s Armorstandami
 • Pridaná novinka: Survival server teraz podporuje pripojenie od verzie 1.12 – 1.16.2. Podmienkou je, nemať veľký počet módov na nižších verziách v opačnom prípade hrozí reálny pád herného klienta.
 • Zmena pravidla:[33] Je prísne zakázané ďalej enchantovať, opravovať, upgradovať, premenovávať alebo akýmkoľvek spôsobom pozmenovať itemy vytvorené serverom (napr. na kovadline, smithing table a pod.).
 • Zmena pravidla:[26] Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server. Zároveň je prísne zakázané mať v rámci chunku viac ako 90 entít a tile entít.***(pozn. ide o testovacie navýšenie počtu entít. Pokiaľ bude dochádzať k problémom s výkonom serveru, alebo k zneužitiu zo strany hráčov, bude hodnota vrátená späť na pôvodných 70 entít)
 • Oprava chyby: Oprava chyby pri ktorej hráči dostávali pri hlasovaní poškodené hlasovacie vouchery. Vadné vouchery vám vymenia členovia admin teamu.
 • Oprava chyby: Oprava chyby pri ktorej dochádzalo k spamovaniu chatu pri ťažbe Diamantovou sekerou
 • Oprava chyby: Oprava chyby pri ktorej neboli udeľované správne odmeny v MobAréne za LuckyBlocky
 • Oprava chyby: V mobaréne boli zakázané Enderperly
 • Oprava chyby: V mobaréne bolo zakázané PVP
 • Oprava chyby: V mobaréne boli pridané ďalšie bariéry
 • Oprava chyby: Vo Wilde nebolo povolené PVP. PVP vo Wilde bolo povolené
 • Oprava chyby: Opravená chyba v Mobaréne súvisiaca s bugnutím sa v láve
 • Oprava chyby: Po pripojení na Survival vás to vždy portlo na spawn. Táto chyba bola odstránená.
 • Oprava chyby: Opravená chyba s AntiX-Rayom. V prípade, že u hráčov naďalej pretrváva, je potrebné používať verziu klienta 1.16.2
 • Oprava chyby: Opravená chyba s nesprávnym vykresľovaním tečúcej vody. V prípade, že u hráčov naďalej pretrváva, je potrebné používať verziu klienta 1.16.2
 • Reset: Bol zresetovaný Ťažobný nether svet.
 • Reset: Bol zresetovaný End svet.

Survival 1.15.2

 • Pridaná novinka: Survival server 1.15.2 teraz podporuje pripojenie od verzie 1.12 – 1.16.2. Podmienkou je, nemať veľký počet módov na nižších verziách v opačnom prípade hrozí reálny pád herného klienta.
 • Pridaná novinka: Pridaný herný scoreboard na Survival 1.15.2. Tento scoreboard je možné vypnúť príkazom /fb off a znovu zapnúť /fb on
 • Aktualizácia: Jadro serveru bolo aktualizované na poslednú podporovanú verziu 1.15.2 Paper Spigotu. Žiadna ďalšia aktualizácia jadra serveru už nebude.
 • Aktualizácia: Boli aktualizované rezidencie na najnovšiu verziu.
 • Aktualizácia: Bola aktualizovaná celá rada pluginov, ktorá stanovuje konečnú podporu pre verziu 1.15.2. Ide o aktualizáciu, ktorá má zabezpečiť maximálnu funkčnosť na verzii 1.15.2.
 • Odobraté: Na /warp Hlasovanie sa odteraz už pre verziu 1.15.2 nebudú pridávať noví hlasovací mobovia a headky. Ostatné odmeny za hlasovanie ostávajú zachované.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!