Zápisnica zo zasadnutia senátu zo dňa 04.09.2020

Zápisnica zo zasadnutia senátu zo dňa 04.09.2020 bola doručená na e-mailovú adresu majiteľa serveru predsedom senátu Dragonspike. Za obsah zápisnice zodpovedá predseda senátu.

Datum a čas zasedání: 04.09.2020, 20:00 – 20:32
Počet a seznam přítomných členů senátu: (2) – DragonSpike, Kenneth482
Jméno přítomného nezávislého člena admin teamu: kamziksvk
Projednávané body:

1. Zrušení klanu Valhalla

– Výsledky hlasování: Kenneth482 – Souhlasil, DragonSpike – Souhlasil
– Návrh prošel po souhlasu všech přítomných senátorů

2. Porušení klanového míru ze strany hráče Hroch

– Výsledky hlasování: Kenneth482 – Souhlasil, DragonSpike – Souhlasil
– Přítomní senátoři se shodli o tom, že hráč Hroch by měl být potrestán
– Navrhnutý trest: Trest v trestanecké kolonii, kde hráč Hroch vytěží 5     double chestek obsidianu
– Výsledky hlasování: Kenneth482 – Souhlasil, DragonSpike – Souhlasil
– Přítomní senátoři souhlasili s navrhovaným trestem
– Návrh na trest odmítl přítomný člen vedení zamítl navrhovaný trest z důvodu nepřiměřeného trestu a návrh se vrátil do senát k projednání
– Nový navrhnutý trest: Trest v trestanecké kolonii, kde hráč Hroch vytěží 1 double chestku obsidianu
– Výsledky hlasování: Kenneth482 – Souhlasil, DragonSpike – Souhlasil
– Přítomní senátoři souhlasili s navrhovaným trestem

3. Šikana hráče Daneq

– Návrh klanu MiniMafie, celé znění: „Návrh k tomu, aby se více řešila šikana hráče Daneq ze strany hráčů Domino222, Misaczek a Hroch.“
– K návrhu se vyjádřil přítomný člen vedení, který sdělil, že se v admin teamu už problém projednával a je velice obtížné dokázat, že se jedná o šikanu, neboť hráči útočí i na jiné hráče v PvP světech.

4. Zvolení nového předsedy senátu

– Výsledky hlasování: Kenneth482 – Hlasuje pro hráče DragonSpike, DragonSpike – Hlasuje pro hráče DragonSpike
– Novým předsedou senátu byl zvolen hráč DragonSpike