[AMNESTIA] Vianočná amnestia na MidasCrafte!

Na serveri MidasCraft vyhlasujeme vianočnú Amnestiu! Každému, kto v termíne od 12.12.2020 do 22.12.2020 požiada o udelenie amnestie na serveri, bude po splnení podmienok udelená milosť majiteľa serveru a budú mu zahladené všetky bany, warny a ďalšie veci.

V zmysle Hlavy 11, §128 preto majiteľ serveru vyhlasuje

VIANOČNÚ AMNESTIU

podľa znenia pravidla: “Majiteľ serveru má právo udeliť amnestiu hráčom v prípade hodných osobitného zreteľa.” Osobitným zreteľom sa v tomto prípade chápe príležitosť blížiacich sa vianočných sviatkov.

Pár slov od Kamzíka: “Máme za sebou veľmi veľmi ťažký rok, ktorý nám veľa dal, ale aj veľa vzal. Na serveri boli, sú a aj budú hriešnici, avšak myslím si, že každý, kto prejaví ľútosť nad svojimi činmi si zaslúži odpustenie. Sám viem o tom svoje, pretože aj tento rok sme prišli o viacerých ľudí, ktorí možno len urobili chybu a ťažko sa im priznáva. Pevne verím, že tak, ako si chybu dokážem uznať aj ja, tak to dokážu aj iní a v tomto predvianočnom a vianočnom čase sa znovu zjednotíme ako veľká Minecraftová rodina.


Podmienky na udelenie amnestie sú nasledujúce:

  1. Hráčovi musel byť herný ban udelený v čase od 01.01.2020 do 30.11.2020. Na bany udelené mimo tohto dátumu sa amnestia NEVZŤAHUJE.
  2. Hráčovi nesmela byť už v predchádzajúcom období udelená amnestia.
  3. Hráč si musí podať žiadosť o udelenie amnestie na fóre v príslušnej sekcii fóra
  4. Hráč musí podať žiadosť podľa predpísanej šablóny
  5. Hráč musí napísať slohovú úlohu v rozsahu najmenej 1000 slov, najviac však 10.000 slov na tému: “Prečo som dostal ban na serveri a prečo to čo som urobil bolo zlé…” [Úvaha]. Táto úvaha musí byť súčasťou žiadosti o udelenie amnestie.
  6. Každú žiadosť o amnestiu budeme posudzovať individuálne, avšak garantujeme, že budeme pri jej posudzovaní miernejší a zohľadníme ako závažnosť priestupku, tak aj dobu, počas ktorej ste boli zabanovaní, ako aj obsah eseje/úvahy, ktorú nám napíšete.
  7. Dôvody, pre ktoré zvážime opätovne vašu žiadosť o unban: Nepovolená reklama, Hackovanie, Vulgarizmy, Spam, Kidiot atď.
  8. Dôvody, pre ktoré nebude udelený herný unban, a teda sa na ne nevzťahuje amnestia: útok na server, neoprávnený zásah do fungovania serveru alebo závažné porušenie pravidiel o reklame, závažné poškodenie serveru, poškodzovanie dobrého mena serveru, spáchanie trestného činu.
  9. Amnestia nie je udeľovaná automaticky, ale každému hráčovi sa udeľuje individuálne podľa rozhodnutia majiteľa serveru!
  10. Amnestovanému hráčovi bude herný unban udelený AŽ 24.12.2020!