Vývoj RPG 2.0 prerušený!

Vážení hráči, nerád som poslom zlých správ, ale niektorí ste už iste započuli rôzne chýry, týkajúce sa vývoja RPG 2.0. Posledné dva týždne priniesli dynamický vývoj situácie, ktorá sa menila prakticky zo dňa na deň. Aj napriek tomu, že máme z RPG 2 pripravenú veľkú časť, vzhľadom na určité faktory som sa rozhodol vývoj RPG serveru prerušiť na dobu neurčitú.

Dôvodom je nedostatok ľudských kapacít, ktoré by sa na vývoji serveru podieľali. Ďalším dôvodom je, že sa začala v súvislosti s vývojom RPG serveru riešiť politika niektorých jedincov, ktorí si mysleli, že sú nenahraditeľní. Vzhľadom na to, že som človek, ktorý sa drží určitých princípov, som preto rozhodol o pozastavení vývoja RPG 2 serveru.

Aktuálne sa preto budeme sústrediť na vývoj Survival serverov (verzia 1.16 a chystaná verzia 1.17) a dokončenie RPG 1 serveru s možnosťou jeho aktualizácie na novšiu verziu.

V budúcnosti budeme prehodnocovať rozsah a spôsob riešenia RPG 2.0 projektu, avšak bez ľudí, to nie je možné. Budeme preto pracovať s tým, čo máme a snažiť sa vydržať.

Je mi ľúto, že nemám pre vás lepšie správy a riešenie.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!