Pravidlá pretekov a rozpis pretekov P1 2021

Už tento víkend sa začínajú preteky P1 2021 – špeciálny šampionát pretekov na našich štvornohých kamarátoch, ktorý má za cieľ určiť najlepšieho pretekára na trati a najlepšieho pretekára šampionátu!

Pravidlá šampionátu

Každé preterky sa konajú na špeciálnom pigrace serveri, na ktorí sa hráči dostanú vždy prostredníctvom príkazu /pigrace alebo /preteky. Tento server je prístupný hráčom a pretekárom v časoch warm-upu, kvalifikácie a hlavných pretekov a sprístupňuje ho vždy prítomný správca. Preteky sú rozdelené do troch častí:

1. Warm-up

Warmp-up, čiže zahrievacie kolo je niekoľko voľných kôl určených pre pretekárov, aby sa mohli oboznámiť s aktuálnym nastavením traťových podmienok. Každý z teamov má právo, ale nie povinnosť zúčastniť sa warm-up časti, ktorá sa koná vždy v piatok večer, alebo v sobotu dopoludnia, v závislosti na tom, ktorý čas určí Správca serveru. Pri warm-upe sa nepočíta čas, ani počet prejdených kôl.

2. Kvalifikácia

Kvalifikácia je kolo, ktoré sa počíta pre každého jazdca samostatne. Pozostáva zo štartu jazdca v boxe, prejedení trate v jednom kole bez započítania času a prejdenia trate so započítaním času. Hráč sa po opustení boxov dostáva na warm-up kolo, ktorým obehne trať a pri opätovnom prechode štartovou čiarou sa mu začína počítať kvalifikačné kolo. V prípade, že hráčovi počas kvalifikačného kola zomrie prasiatko, hráč je diskvalifikovaný a svojim časom sa posúva na koniec štartového poľa. Kvalifikácia sa uskutočňuje spravidla v piatok večer alebo v sobotu dopoludnia, v závilosti na tom, ktorý čas určí Správca serveru. Každý hráč má len jeden kvalifikačný pokus.

3. Preteky

Hlavný pretek sa koná vždy v sobotu večer v čase od 21:00. Jazdci sú na preteky umiestňovaní v poradí podľa najlepšieho kvalifikačného času. Jazdci, ktorí sa nezúčastnia kvalifikácie sú posunutí na posledné štartovacie miesta. Hlavný pretek pozostáva z 15 pretekárskych kôl, pričom hráčovi sa započítava iba riadne dokončené kolo – od začiatku do konca – na prasiatku. V prípade, že hráčovi na trati umrie prasiatko alebo mu dôjde palivo pre prasiatko, je povinný prasiatko nechať na mieste a pešo dobehnúť do PIT-STOP pre nové prasa. Takéto kolo alebo kolo, ktoré hráč prejde pešo na nohách sa hráčovi nezapočítava do počtu prejdených kôl. Priebeh a počítanie počtu kôl má na starosti pre každého hráča admin team. V prípade, že niektorý z hráčov zaútočí na protivníka, alebo mu poškodí, či zabije prasiatko, je automaticky z pretekov vylúčený.

Upozornenie: Pred začiatkom každého zápasu bude vykonaná u všetkých hráčov na vyzvanie kontrola klientov módov na vstupnom lobby serveri. Hráči, ktorí budú používať nepovolené módy budú vylúčení.

Hráči majú možnosť obmedzene trénovať na tréningovom ihrisku počas warm-upu. Na hru na P1 šampionáte sa kvôli optimalizácii a najlepšiemu výkonu odporúča použiť verziu hry 1.12.2. Vždy, keď to bude možné po technickej stránke, bude z dôležitých zápasov vysielaný online stream na kamzíkovom Twitch kanáli.

Podmienky: Team sa skladá z maximálne 2 hráčov, avšak nie je v individuálnych prípadoch zakázané mať aj jednočlenný team.

Hru vyhrávajú hráči, ktorí ako prví traja obehnú celú trať 15-krát a úspešne prejdú cieľom.

Samotné preteky P1 sa skladajú zo 6 rôznych okruhov, pričom každý týždeň, resp. každé 2 týždne sa bude absolvovať jeden z týchto okruhov.


Hodnotenie a výhry

Individuálne výhry po pretekoch

Počas pretekov sa oceňuje 1. – 3. miesto nasledujúcimi individuálnymi cenami. Tieto ceny sa udeľujú PO KAŽDOM PRETEKU:

 1. miesto – 3 kľúče boha Dia, 3 body v celkovom hodnotení šampionátu
 2. miesto – 2 kľúče boha Dia, 2 body v celkovom hodnotení šampionátu
 3. miesto – 1 kľúč boha Dia, 1 bod v celkovom hodnotení šampionátu

Teamové výhry a výhry na konci súťaže

Počas pretekov sa oceňuje aj teamové hodnotenie v rámci hodnotenia šampionátu:

 • Teamová súťaž: Bodové hodnotenie za jeden pretek, predstavuje súčet všetkých umiestnených jazdcov za daný pretekársky team na konci súťaže.
 • Individuálna súťaž: Bodové hodnotenie v rámci celkovej individuálnej sútaže predstavuje súčet všetkých bodov, ktoré získal konkrétny jazdec za všetky jazdy Pretekov P1 na konci súťaže.

Odmeny za teamové súťaže na konci súťaže sú nasledujúce:

 1. miesto: Pre každého člena teamu 1 x božšký balíček + 30 luckyblockov
 2. miesto: Pre každého člena teamu 1 x diamantový balíček + 20 luckyblockov
 3. miesto: Pre každého člena teamu 1 x zlatý balíček + 10 luckyblockov

Odmeny za individuálne súťaže na konci súťaže sú nasledujúce:

 1. miesto: Pre každého člena teamu 1 x božšký balíček + špeciálny suffix + 10 € voucher na donate v rámci MidasDonate.
 2. miesto: Pre každého člena teamu 1 x diamantový balíček
 3. miesto: Pre každého člena teamu 1 x zlatý balíček

Udeľovanie trestov

Rozhodca môže udeliť počas zápasu nasledujúce tresty:

 • Nešportové správanie hráčov – hráč, ktorý sa dopustí nešportového správania je penalizovaný dvomi trestný kolami v rámci pretekov.
 • Osobný trest – hráč, ktorý sa dopustí obzvlášť hrubého správania je penalizovaný dvomi trestnými kolami v rámci pretekov.
 • Odmietnutie nastúpenia na pretek / nenastúpenie na pretek – hráč, ktorý sa odmietne zúčastniť pretekov alebo sa nezúčastní pretekov, je diskvalifikovaný z daného herného kola a nepripsujú sa mu žiadne herné body.

Program pretekov, kvalifikácie a warm-upov

 

 Skupina Dátum Warm-Up Kvalifikácia Pretek
1. pretek 14.-15.05.2021 14.05.2021, 16:00 14.05.2021, 21:00 15.05.2021, 21:00
2. pretek 28.-29.05.2021 [bude doplnené] [bude doplnené] [bude doplnené]
3. pretek 04.-05.06.2021 [bude doplnené] [bude doplnené] [bude doplnené]
4. pretek 11.-12.06.2021 [bude doplnené] [bude doplnené] [bude doplnené]
5. pretek 25.-26.06.2021 [bude doplnené] [bude doplnené] [bude doplnené]