Obnova Midasu?

Zdravím všetkých,

ako ste si už určite všimli, Midas opäť beží, resp. beží aktuálne jeho časť – RPG server, na ktorom naši administrátori strávili najviac času. Nepôjde však o Midas tak, ako ste ho poznali doteraz….

Keďže Midas sám o sebe vyžadoval odo mňa aj od ostatných adminov veľa času, rozhodol som sa, že dôjde k obnoveniu serveru len za podmienky, že tento server bude whitelist – čiže bude určený len pre normálnych a slušných hráčov, tak ako sme to zamýšľali pôvodne. Nepôjde už o verejný server, tak ako tomu bolo do jeho uzatvorenia.

Z toho dôvodu, preto budeme pridávať na Midas Whitelist len hráčov, o ktorých sme si istí, že na našom serveri v minulosti hrávali, boli bezproblémoví a chcú na ňom hrať aj naďalej. RPG server bude aktuálne dostupný minimálne do 03/2022, čo bude ďalej sa samozrejme uvidí.

Z toho dôvodu je preto potrebné, aby ste podali žiadosť o pridanie na whitelist, nateraz prostredníctvom nášho fóra. V žiadosti musí byť uvedené:

  • Váš herný nickname:
  • Vaše herné UUID: (zistíte ho po stlačení TAB na vstupnom lobby serveru)
  • Váš vek:
  • Informáciu či ste hrali v minulosti na Midase: (ak áno, pod akým nickom a či vám boli udelené nejaké tresty)
  • Informáciu o tom, ako často by ste na Midase hrávali:
  • Či sa môže niektorý zo stálych hráčov za vás zaručiť: (v prípade nových hráčov)

Svoju žiadosť pridajte do tohto topicu: https://midascraft.sk/forum/topic/pridanie-na-whitelist/

Je dôležité zdôrazniť, že neschválime každú žiadosť, ale hráčov si budeme vyberať podľa nášho uváženia. Logicky budú tomu prispôsobené aj pravidlá.

Odteraz teda platí – MidasCraft už nie je PUBLIC server, ale WHITELIST SERVER pre vybraných hráčov. Whitelist začne na RPG serveri platiť od 25.08.2021!

Za vašu trpezlivosť a reakcie Vám ďakujeme.

~Kamzo~