Update na verziu 1.17a – Midas Reborn

Ako to bývalo dobrým zvykom, budeme aj naďalej pokračovať v zverejňovaní updatov, ktoré sú pre naše servery kľúčové. Keďže 1.17tka bude pre náš server trochu špecifická, zhrnieme tu aktualizáciu posledných dní.


Global

 • Pridaná novinka: MidasCraft bol znovuotvorený pre verejnosť.
 • Oprava chyby: Možnosť donatingu pre server opätovne spustená, nájdete ju na tejto adrese.
 • Oprava chyby: Bol opätovne spustený Teamspeak 3 Server MidasCraftu
 • Oprava chyby: Bol opätovne spustený MusicBot Europa 2 – jeho prípadné výpadky môžete hlásiť cez ticket systém

RPG Server

 • Pridaná novinka: RPG server bol spustený iba pre verejnosť zaradenú na whitelist serveru.
 • Pridaná novinka: Pridaný systém na registráciu hráčov na whitelist RPG serveru – www.midascraft.sk/whitelist/
 • Úprava pravidiel RPG serveru:
  • Úprava pravidla č. 38 RPG Pravidiel serveru:
   • Pôvodné znenie:[38] Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky alebo dropfarmy povolené nie sú. Každá XP farma musí byť schválená členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ) a môže obsahovať maximálne jeden spawner / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané. **
   • Nové znenie: “[38] Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky alebo dropfarmy povolené nie sú. Každá XP farma podlieha kontrole členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ) a môže obsahovať maximálne jeden spawner / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané. **”
  • Úprava pravidla č. 42 RPG Pravidiel serveru:
   • Pôvodné znenie: “[42] Hráč má povinnosť požiadať o schválenie XP farmy prítomným adminom najneskôr 12 hodín po jej spustení.”
   • Nové znenie: Pravidlo zrušené.
   • V súvislosti so zrušením pravidla 42 došlo k úprave číslovania ostatných pravidiel.

Zlý Zajo Server

 • Pridaná novinka: Prekopaný základ Essentials serveru a prechod na lepšie a modernejšie EssentialsX a nastavenie základného kitu pri prihlásení sa na server.
 • Pridaná novinka: Pridaný plugin WorldEdit pre členov admin teamu.
 • Pridaná novinka: Chatové reakcie
 • Pridaná novinka: Chestshop
 • Pridaná novinka: Baterka pre Donatorov a Donatorov+
 • Pridaná novinka: Zapnuté Keepinventory pre všetkých a všetky svety
 • Pridaná novinka: Možnosť donatingu pre Zlý Zajo server spustená (nateraz v Beta verzii, prípadné chyby sa budú odstraňovať), nájdete ju na tejto adrese.
 • Pridanie pravidiel Zlý Zajo Serveru: zoznam nových pravidiel môžete nájsť na tejto stránke.

Rules

 • Aktualizácia ustanovení rozšírených pravidiel serveru: (vždy uvádzame nové znenie pravidla, zmenené časti sú označené tučným písmom)
  • § 11
   • Pôvodné znenie: Hráči nemajú právo vstupu na vývojové servery a nie je možné si tento vstup nijako vynútiť, o prístupe na vývojový server rozhoduje majiteľ serveru. 
   • Nové znenie: Hráči nemajú právo vstupu na vývojové servery a nie je možné si tento vstup nijako vynútiť, o prístupe na vývojový server rozhoduje majiteľ serveru. Vybraní hráči majú právo prístupu na whitelist servery, ktorý nie je nárokovateľný.
  • § 133
   • Pôvodné znenie: O výklade pravidiel rozhoduje priamo na mieste administrátor. V prípade pochybností o výklade pravidiel má hráč aj administrátor právo obrátiť  sa na majiteľa serveru s prejudiciálnou otázkou výkladu pravidiel. Podanie prejudiciálnej otázky má odkladný účinok voči rozhodnutiu o treste. 
   • Nové znenie: O výklade pravidiel rozhoduje priamo na mieste administrátor. V prípade pochybností o výklade pravidiel má hráč aj administrátor právo obrátiť sa na majiteľa serveru s prejudiciálnou otázkou výkladu pravidiel. Podanie prejudiciálnej otázky má odkladný účinok voči rozhodnutiu o treste. V prípade, že trvalý trest udelí majiteľ serveru, alebo správca serveru, o zrušení trestu rozhoduje priamo majiteľ serveru alebo správca serveru. V takom prípade nie je možné podať odvolanie proti trestu prostredníctvom žiadosti o unban.
  • § 136
   • Pôvodné znenie: Hráč má právo požiadať o udelenie herného unbanu prostredníctvom herného fóra. Žiadosti podané cez hernú podporu, Facebook Fanpage, v hre alebo iným spôsobom nebudú akceptované. V prípade banu na hernom fóre má hráč právo požiadať o unban prostredníctvom ticket systému.
   • Nové znenie: Hráč má právo požiadať o udelenie herného unbanu prostredníctvom herného fóra. Žiadosti podané cez hernú podporu, Facebook Fanpage, v hre alebo iným spôsobom nebudú akceptované. V prípade banu na hernom fóre má hráč právo požiadať o unban prostredníctvom ticket systému. V prípade banu udeleného majiteľom serveru alebo správcom nie je možné požiadať o unban.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!