Update na verziu 1.17b – Bugfix update

Ako to bývalo dobrým zvykom, budeme aj naďalej pokračovať v zverejňovaní updatov, ktoré sú pre naše servery kľúčové. Keďže 1.17tka bude pre náš server trochu špecifická, zhrnieme tu aktualizáciu posledných dní.


Global

 • Oprava chyby: Oprava kritickej chyby súvisiacej s premium účtami a premium prihlasovaním na server
 • Oprava chyby: V súvislosti s predchádzajúcou chybou bolo opravené doručovanie správnych odmien za hlasovanie.
 • Oprava chyby: Opätovne funguje doména https://donate.midascraft.sk
 • Oprava chyby: Na vstupnom serveri bol vypnutý dážď.
 • Oprava chyby: Prebehol kompletný rework plánu štatistík MidasCraftu

Zlý Zajo Server

  • Pridaná novinka: Pridaná možnosť pripojenia spätnej kompatibility na server, čiže pripojenie s nižšou verziou (na pripájanie použite doménu game.midascraft.sk ALEBO game.midascraft.sk:24789)
  • Oprava chyby: Opravený príkaz /padd v rámci rezidencie
  • Oprava chyby: Zmena pravidiel Zlý Zajo Survival serveru. Zoznam nových pravidiel môžete nájsť na tejto stránke.
  • Oprava chyby: Oprava príkazu /sethome a /home
  • Pridaná novinka: Pridaný plugin na kontrolu entít.
  • Pridaná novinka: Prebehla migrácia serveru na výkonnejšiu mašinu od spoločnosti Hicoria Hosting.
  • Pridaná novinka: Pridané pravidelné autoreštarty serveru (vždy o 02:00 hod. v noci)
  • Známa chyba: dočasne nefunguje dynmapa do času, kým sa zabezpečí poriadne.
  • Znýma chyba: občas sa na serveri môže vyskytnúť lag spôsobený pomalou odozvou databáze. Na náprave pracujeme.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!