Update na verziu 1.17b – Perms and Creative update

Prebehol veľmi výrazný update serveru MidasCraft predovšetkým z technického hľadiska a išlo o veci, ktoré nás dlhodobo tlačili do úzadia. Vďaka ním sa môžeme teraz bez problémov sústrediť na ďalší a lepší rozvoj serveru.


Global

 • Pridaná novinka: Náš web má denný a nočný mód, ktorý si môžete podľa potreby prepínať.
 • Pridaná novinka: prebehol kompletný rework permisií a zmena permission pluginu, ktorá nám umožní lepší technologický rozvoj do budúcnosti.
 • Pridaná novinka: Hráči majú možnosť vidieť odteraz nad svojím menom farebný gamer tag v závislosti od ich ranku. Rovnako došlo k oprave TABu a farebnému zobrazeniu a logickému usporiadaniu hráčov na serveri.
 • Oprava dôležitej chyby: V rámci systému SMS donatingu sa nám podarilo zautomatizovať SMS správy a preto nie je potrebné pri donatingu cez SMS posielať ticket hernej podpore. Zároveň upozorňujeme, že došlo k ZMENE FORMÁTU SMS správ. K rovnakej oprave došlo aj pri platbách cez PaysafeCard.
 • Zmena: Na Craftlist.org je možné hlasovať za náš server každé 2 hodiny namiesto každých 4 hodín. Ďakujeme vám za túto formu podpory.
 • Pridaná novinka: V TABe sa zobrazuje, pokiaľ je nejaký hráč *AFK*
 • Pridaná novinka: Pribudol nový systém nahlasovania reportov cez príkaz /report <nick>.
 • Oprava chyby: Boli opravené viaceré malé chyby v rámci bungeecord siete.
 • Oprava chyby: Z dôvodu problémov so spätnou kompatibilitou a packet spammingom rôznych verzií, bolo pripojenie na server obmedzené pre verzie 1.10.2, 1.11.2, 1.12., 1.12.1, 1.12.2, 1.13.2, 1.14.4, 1.15.2, 1.16.5 a 1.17.1
 • Oprava chyby: Opravený bug, pri ktorom sa niektorým hráčom nezobrazovalo farebné formátovanie v chate.
 • Známa chyba: Dočasne nefunguje globálny chat.

Creative server

 • Pridaná novinka: Bol obnovený pôvodný Creative server MidasCraftu
 • Zmena: Server bol aktualizovaný na verziu 1.17.1
 • Zmena: Server je prístupný iba hráčom, ktorí požiadajú o pridanie na Whitelist prostredníctvom formulára (stačí si rozkliknúť menu a namiesto RPG zvoliť položku Creative)
 • Oprava chyby: Admin team vykonal čistenie starých, prázdnych, či nevhodne využitých plotov.

RPG server

 • Zmena: Poplatok za prechod bránou bol znížený z hodnoty 10.000 € na 2.000 €
 • Zmena: Z dôvod, že sa ekonomika nachádza na začiatku boli uväznení všetci obchodníci z čierneho trhu a poslaní na nútené práce do netherite dolov
 • Oprava chyby: Opravená menšia chyba s dynmapou. V prípade, že vám nefunguje webchat, tak je potrebné, aby ste znovu použili /dynmap webregister
 • Oprava chyby: Skratka klanu sa opäť zobrazuje v chate.

Zlý Zajo Server

 • Oprava chyby: Opätovne funguje dynmapa serveru Zlého Zaja – odkaz na dynmapu
 • Oprava chyby: Členovia admin teamu odteraz môžu používať /vanish
 • Oprava chyby: Pridaný plugin na kontrolu entít v rámci chunku, proti preťažovaniu serveru
 • Oprava chyby: Oprava príkazu /sethome a /home


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!