Update na verziu 1.17d – Bugfix & Vote update

Prebehla migrácie RPG serveru na výkonejší stroj. Prinášame preto prehľad toho, čo sa zmenilo. Keďže ešte stále máme nejaké nedoriešené veci, ktoré však nemajú vplyv na funkčnosť serveru, rozdelili sme update na dve časti.

Zároveň by sme sa chceli ospravedlniť za to, že sa údržba serveru predĺžila. V ďalšej časti tohto updatu sa budeme venovať spusteniu Whitelist Economy Survivalu, ktorý sme museli odložiť z dôvodu problémov s jedným z premium pluginom a nekorektným prístupom jeho vývojára.


Nový serverlist a zmeny v hlasovaní

 • Pridaná  novinka: Pridali sme možnosť hlasovať za náš server na novom serverliste – MyList na url: www.minecraft-server.sk. Za náš server hlasujete na adrese: https://minecraft-server.sk/server-midascraft.14/vote
 • Pridaná  novinka: Hlasovať je možné každé dve hodiny, podobne ako na CraftList.org a Czech-Craft.eu
 • Pridaná  novinka: Bola odobraná možnosť hlasovať za náš server na Minecraft-mp.org z dôvodu neférového jednania serverlistu (prekážalo im, že naši hráči hlasujú prostredníctvom mobilných telefónov)

RPG server

 • Pridaná  novinka: Geldar event bude spustený v sobotu 23.10.2021!
 • Pridaná novinka: Boli aktualizované Prstene jazdcov apokalypsy o zvláštne schopnosti.
 • Pridaná novinka: Už získané Prstene jazdcov apokalypsy si môžete vymeniť u Recepčnej Oľgy na /warp Hotel

Survival server

 • Pridaná novinka: Zrušený cooldown medzi teleportmi.
 • Pridaná novinka: Môžete hlasovať za zmenu serverového času príkazom /voteday – zmena noci na deň
 • Oprava chyby: Rezidencie sa už zobrazujú na dynmape.
 • Oprava chyby: Opravené viavceré drobné chyby v mobarene.
 • Oprava chyby: Opravená chyba s vytváraním rezidencií.
 • Oprava chyby: Sokrates dvakrát písal hlášku do chatu. Sokrates bol poučený, že sa nemá opakovať.
 • Oprava chyby: Povolené viaceré vlajky v rámci rezidencií. Aby nedochádzalo k ničeniu hlavného sveta, bola zakázaná ťažba a úprava mimo rezidencie pre všetky skupiny. Na doladení nastavení pre Donatorov a Donatorov+ ešte pracujeme = známa chyba.
 • Oprava chyby: Po zadaní príkazu /dynmapa sa zobrazuje správny odkaz na dynmapu
 • Oprava chyby: Deepslate bloky boli pridané do Jobs pluginu, práca Baník.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!