[AMNESTIA] Vianočná amnestia na MidasCrafte!

Mikuláš priniesol na server MidasCraft vyhlásenie vianočnej Amnestie! Každému, kto v termíne od 12.12.2021 do 22.12.2021 požiada o udelenie amnestie na serveri, bude po splnení podmienok udelená milosť majiteľa serveru a budú mu zahladené všetky bany, warny a ďalšie veci.

V zmysle Hlavy 11, §128 preto majiteľ serveru vyhlasuje

VIANOČNÚ AMNESTIU

podľa znenia pravidla: “Majiteľ serveru má právo udeliť amnestiu hráčom v prípade hodných osobitného zreteľa.” Osobitným zreteľom sa v tomto prípade chápe príležitosť blížiacich sa vianočných sviatkov.


Podmienky na udelenie amnestie sú nasledujúce:

 1. Hráčovi musel byť herný ban udelený v čase od 01.01.2021 do 30.11.2021. Na bany udelené mimo tohto dátumu sa amnestia NEVZŤAHUJE.
 2. Hráčovi nesmela byť už v predchádzajúcom období udelená amnestia.
 3. Hráč si musí podať žiadosť o udelenie amnestie na fóre v príslušnej sekcii fóra
 4. Hráč musí podať žiadosť podľa predpísanej šablóny
 5. Hráč musí napísať slohovú úlohu v rozsahu najmenej 1000 slov, najviac však 10.000 slov na tému: “Prečo som dostal ban na serveri a prečo to čo som urobil bolo zlé…” [Úvaha]. Táto úvaha musí byť súčasťou žiadosti o udelenie amnestie.
 6. Každú žiadosť o amnestiu budeme posudzovať individuálne, avšak garantujeme, že budeme pri jej posudzovaní miernejší a zohľadníme ako závažnosť priestupku, tak aj dobu, počas ktorej ste boli zabanovaní, ako aj obsah eseje/úvahy, ktorú nám napíšete.
 7. Dôvody, pre ktoré zvážime opätovne vašu žiadosť o unban: Nepovolená reklama, Hackovanie, Vulgarizmy, Spam, Kidiot atď.
 8. Dôvody, pre ktoré nebude udelený herný unban, a teda sa na ne nevzťahuje amnestia: útok na server, neoprávnený zásah do fungovania serveru alebo závažné porušenie pravidiel o reklame, závažné poškodenie serveru, poškodzovanie dobrého mena serveru, spáchanie trestného činu.
 9. Amnestia nie je udeľovaná automaticky, ale každému hráčovi sa udeľuje individuálne podľa rozhodnutia majiteľa serveru!
 10. Ustanovenia o UNBANe sa primerane použijú aj v prípade, keď bol hráč odobratý z RPG serveru MidasCraft.
 11. Amnestovanému hráčovi bude herný unban udelený AŽ 24.12.2021!